Печать
PDF

Частина друга Криміналістична техніка

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

 

Частина друга Криміналістична техніка

 

Розділ 5. Загальні положення криміналістичної техніки

§ 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі

§ 2. Правові основи використання криміналістичної техніки

§ 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства

§ 4. Технічні засоби профілактики

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 6. Судова фотографія та відеозапис

§ 1. Поняття судової фотографії та її значення

§ 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки

§ 3. Судово-дослідницька фотографія

§ 4. Судовий відеозапис

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 7. Трасологія

§ 1. Поняття трасології та її значення

§ 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення

§ 3. Класифікація слідів

§ 4. Основи дактилоскопії

§ 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи

§ 6. Сліди ніг та взуття людини

§ 7. Сліди знарядь злому та інструментів

§ 8. Сліди транспортних засобів

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 8 Судова балістика

§ 1. Поняття судової балістики та її значення

§ 2. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів

§ 3. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види

§ 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії

§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів

§ 1. Поняття документа у криміналістиці

§ 2. Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження

§ 3. Встановлення змін у документі

§ 4. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів

§ 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів

§ 6. Встановлення технічних підробок підписів

§ 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів

§ 8. Дослідження матеріальної частини документів

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 10. Криміналістичне дослідження письма

§ 1. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості

§ 2. Ідентифікаційні ознаки письма

§ 3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи

§ 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи

§ 5. Особливості авторознавчого дослідження

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 11 Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

§ 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності

§ 2. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)

§ 3. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 12. Кримінальна реєстрація

§ 1. Поняття та значення кримінальної реєстрації

§ 2. Види криміналістичних обліків

§ 3. Дактилоскопічний облік

Запитання для самоконтролю