Печать
PDF

Зміст (Криміналістика (В.Ю. Шепітько))

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Частина перша Теоретичні основи криміналістики

 

Розділ 1. Поняття і значення криміналістики

§ 1. Предмет, система та завдання криміналістики

§ 2. Природа криміналістики

§ 3. Місце криміналістики у системі правових наук

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 2. Методи криміналістики

§ 1. Процес пізнання у криміналістиці

§ 2. Класифікація методів криміналістики та їх види

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 3. Криміналістична ідентифікація

§ 1. Поняття ідентифікації

§ 2. Об’єкти, типи та види ідентифікації

§ 3. Загальна методика ідентифікації

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 4. Історія криміналістики

§ 1. Виникнення і розвиток криміналістики

§ 2. Сучасний стан криміналістики в Україні

§ 3. Становлення експертних та криміналістичних установ в Україні

Запитання для самоконтролю

 

Частина друга Криміналістична техніка

 

Розділ 5. Загальні положення криміналістичної техніки

§ 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі

§ 2. Правові основи використання криміналістичної техніки

§ 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства

§ 4. Технічні засоби профілактики

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 6. Судова фотографія та відеозапис

§ 1. Поняття судової фотографії та її значення

§ 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки

§ 3. Судово-дослідницька фотографія

§ 4. Судовий відеозапис

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 7. Трасологія

§ 1. Поняття трасології та її значення

§ 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення

§ 3. Класифікація слідів

§ 4. Основи дактилоскопії

§ 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи

§ 6. Сліди ніг та взуття людини

§ 7. Сліди знарядь злому та інструментів

§ 8. Сліди транспортних засобів

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 8 Судова балістика

§ 1. Поняття судової балістики та її значення

§ 2. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів

§ 3. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види

§ 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії

§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів

§ 1. Поняття документа у криміналістиці

§ 2. Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження

§ 3. Встановлення змін у документі

§ 4. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів

§ 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів

§ 6. Встановлення технічних підробок підписів

§ 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів

§ 8. Дослідження матеріальної частини документів

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 10. Криміналістичне дослідження письма

§ 1. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості

§ 2. Ідентифікаційні ознаки письма

§ 3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи

§ 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи

§ 5. Особливості авторознавчого дослідження

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 11 Ідентифікація людини за ознаками зовнішності

§ 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності

§ 2. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)

§ 3. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 12. Кримінальна реєстрація

§ 1. Поняття та значення кримінальної реєстрації

§ 2. Види криміналістичних обліків

§ 3. Дактилоскопічний облік

Запитання для самоконтролю

 

Частина третя Криміналістична тактика


Розділ 13. Загальні положення криміналістичної тактики

§ 1. Поняття та предмет криміналістичної тактики

§ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики

§ 3. Джерела та функції тактичних прийомів

§ 4. Класифікація тактичних прийомів

§ 5. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції

§ 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів

§ 7. Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 14. Організація та планування розслідування

§ 1. Сутність організації розслідування

§ 2. Поняття та принципи планування розслідування. Техніка планування

§ 3. Вчення про криміналістичну версію

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 15. Слідчий огляд

§ 1. Поняття, види та принципи огляду

§ 2. Підготовка до огляду місця події

§ 3. Пізнавальна сутність огляду місця події

§ 4. Тактика огляду місця події

§ 5. Огляд трупа

§ 6. Фіксація результатів огляду місця події

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 16. Допит

§ 1. Поняття та види допиту

§ 2. Процес формування показань

§ 3. Підготовка до допиту

§ 4. Зміст тактики допиту

§ 5. Встановлення психологічного контакту

§ 6. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного

§ 7. Викриття неправди в показаннях

§ 8. Допит неповнолітніх

§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит

§ 10. Фіксація результатів допиту

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 17. Обшук і виїмка

§ 1. Поняття та ознаки обшуку

§ 2. Об’єкти пошукової діяльності

§ 3. Підготовка до обшуку

§ 4. Тактика обшуку

§ 5. Особливості виїмки

§ 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 18. Пред’явлення для впізнання

§ 1. Поняття та об’єкти пред’явлення для впізнання

§ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання

§ 3. Порядок пред’ явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин

§ 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 19. Відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)

§ 1. Поняття та види слідчого експерименту

§ 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика

§ 3. Особливості перевірки показань на місці

§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 20. Призначення та проведення судових експертиз

§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення

§ 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні

§ 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз

§ 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі

Запитання для самоконтролю

 

Частина четверта Криміналістична методика

 

Розділ 21 Загальні положення криміналістичної методики

§ 1. Сутність методики розслідування злочинів

§ 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів

§ 3. Криміналістична характеристика злочинів

§ 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів

§ 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів

Запитання для самоконтролю


Розділ 22. Розслідування вбивств

§ 1. Криміналістична характеристика вбивств

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Особливості розслідування деяких видів убивств

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 23. Розслідування вбивств на замовлення

§ 1. Поняття та ознаки вбивства на замовлення

§ 2. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення

§ 3. Початковий етап розслідування

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 24. Розслідування зґвалтувань

§ 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

§ 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 25. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)

§ 1. Криміналістична характеристика розкрадань

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§ 3. Початковий етап розслідування

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 26. Розслідування крадіжок

§ 1. Криміналістична характеристика крадіжок

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Наступний етап розслідування

§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 27. Розслідування грабежів та розбоїв

§ 1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

Запитання для самоконтролю


Розділ 28. Розслідування шахрайства

§ 1. Криміналістична характеристика шахрайства

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Наступний етап розслідування

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 29. Розслідування хабарництва

§ 1. Криміналістична характеристика хабарництва

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§ 3. Початковий етап розслідування

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 30. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

§ 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху

§ 2. Початковий етап розслідування

§ 3. Наступний етап розслідування

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 31. Розслідування підпалів та інших злочинів, пов’язаних із виникненням пожеж

§ 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§ 3. Початковий етап розслідування

§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 32. Розслідування злочинів проти довкілля

§ 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§ 3. Початковий етап розслідування

§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля

Запитання для самоконтролю

 

Розділ 33. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами

§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню

§ 3. Початковий етап розслідування

Запитання для самоконтролю