Печать
PDF

Криміналістика (За редакцією Шепітька В. Ю.)

Posted in Криминалистика - Криміналістика (В.Ю. Шепітько)

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

КРИМІНАЛІСТИКА

Підручник

За редакцією доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України В. Ю. Шепітька

 

Харків

«Право»

2008

 

 

Рецензенти:

Ю. М. Грошевий — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії Укра­їни імені Ярослава Мудрого, академік Академії правових наук України;

В. С. Зеленецький — доктор юридичних наук, професор, заступ­ник директора з наукової роботи Інституту вивчення проблем зло­чинності АПрН України, академік Академії правових наук України;

В. В. Тіщенко — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Одеської національної юридичної академії

 

Автори підручника:

В. Ю. Шепітько, д-р юрид. наук, проф. — вступ; розділ 1; роз­діл 2; розділи 4-13; § 1 розділу 14; § 4-6 розділу 15; § 1, 3-10 розділу 16; розділ 17; § 3,4 розділу 19; розділ 20; розділ 21; розділ 23; розділ 25; розділ 28; розділ 29; розділ 33;

В. О. Коновалова, д-р юрид. наук, проф. — розділ 3; § 2,3 розді­лу 14; § 1-3 розділу 15; § 2 розділу 16; розділ 18; § 1,2 розділу 19; розділ 22; розділ 31; розділ 32;

В. А. Журавель, д-р юрид. наук, проф. — розділ 26;

В. М. Глібко, канд. юрид. наук, доц. — розділ 27;

A. Л. Дудніков, канд. юрид. наук, доц. — розділ 30;

B. М. Шевчук, канд. юрид. наук, доц. — розділ 24.

 

У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, пи­тання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналіс­тичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних вищих навчальних закладів та сучасних вимог.

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним аспірантам, викладачам та працівникам правоохоронних органів.