Глава 27 Утворення Республіки Індія - § 3. Встановлення Республіки PDF Печать
История государства и права - Історія держави і права зар. країн (Маймескулов)

§ 3. Встановлення Республіки

У серпні 1946 року було сформовано тимчасовий уряд Індії на чолі з вірним соратником Ганді Джавахарлалом Неру. 3 червня 1947 року введено в дію план Маунтбеттена, відповідно до якого Індія поділяла­ся на два домініони - Індійський союз і Пакистан. Серйозною проблемою для Індії була наявність значної кількості князівств. План Маунт- беттена надавав князівствам свободу вибору: або увійти до складу Індійського союзу, або залишатися під патронатом Великої Британії. Значна частина князівств (понад 500) увійшли до Індійського союзу, решта - до Пакистану. Князі були позбавлені політичної влади, більшу частину їх земель було націоналізовано, їм залишили палаци, присадиб­ні землі та призначили державні пенсії.

За постановою Індійського національного конгресу Установчі збо­ри розроблили та 26 листопада 1949 року ухвалили Конституцію Рес­публіки Індія, яка набрала чинності 26 січня 1950 року Конституція складалася з 22 частин, 395 статей та дев’яти додатків. У 1956 році до неї було приєднано «Акт про реорганізацію штатів» (130 статей). Кон­ституція Індії є складною за своєю структурою. Це пов’язано з тим, що Індію населяють багато народностей (650 млн мешканців у 1950 році) різного рівня розвитку, релігійних сповідувань, мов. Ве це мало було бути враховано в Конституції. Індія проголошувалася миролюби- вою республікою. Конституцією закріплювалися демократичні права і свободи, а також курс на будівництво «соціалістичного» (тобто бур­жуазно-демократичного) суспільства. Вона вводила всезагальне виборче право, у тому числі для жінок: з 21 року - пасивне, з 25 років - активне.

Індія - федеративна держава, складається з 14 штатів і шести «те­риторій», які за своїм статусом поділяються на групи «А», «В» та «С» залежно від рівня розвитку. На сьогодні в Індії 22 штати і вісім націо­нальних територій. У штатах групи «А» губернатори призначаються президентом, діють парламенти. Штати групи «В» утворено з колиш­ніх князівств. У них князі обирають раджпрамукха, який по суті і є губернатором. Група «С» - це штати з широкими повноваженнями, законодавчими органами та урядами.

Індія - парламентська республіка з сильними повноваженнями прем’єр-міністра. Парламент складається з Народної палати (500 депутатів) і Ради штатів (250 депутатів), з яких 14 призначає прези­дент, а інших обирають виборці зі штатів. Президент обирається колегією виборців, яка утворюється з депутатів Народної палати і Ради штатів. Він призначає прем’ єр-міністра з партії, яка має біль­шість у Народній палаті, вісім суддів Верховного суду. Прем’єр- міністр формує Раду міністрів, яка у свою чергу формує кабінет мі­ністрів. Президент діє «за рекомендацією уряду», а уряд відповідаль­ний перед парламентом.