Печать
PDF

Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

Posted in Экологическое право - Екологічне право (Комарницький, Шевченко, Єлькін)

Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства

§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства
§ 2. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності
§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини
§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства

Відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою комплексного інституту юридичної відповідальності, внаслідок чого їй властиві як загальні риси юридичної відповідальності, так і особливі, зумовлені специфікою сфери застосування.
Слід зазначити, що в юридичній літературі багато уваги приділяється аналізу поняття юридичної відповідальності. Вона визначається, зокрема, як обов'язок винної особи зазнавати заходів, які до неї застосовані, як один із різновидів санкцій, що застосовуються на підставі закону до особи, котра допустила порушення норм права, або ж не сама санкція в статиці, а процес її реалізації, застосування санкцій до осіб, що порушили норму права. У багатьох випадках при визначенні юридичної відповідальності акцент робиться на застосуванні до винних осіб заходів державного примусу за вчинене правопорушення. Також у юридичній літературі робляться спроби виділити ретроспективну й перспективну відповідальність, тобто відповідно як відповідальність за скоєне порушення та як покладання певних обов'язків.
У спеціальній літературі досить детально проаналізовано всі особливості тих чи інших визначень юридичної відповідальності. Тому, не відволікаючись на відповідний аналіз, варто все ж таки зазначити, що всі запропоновані визначення юридичної відповідальності несуть позитивне навантаження, оскільки відбивають ті чи інші її специфічні риси, а тому сприяють більш поглибленому, всебічному розумінню природи юридичної відповідальності.
Стосовно юридичної відповідальності в галузі охорони навколишнього природного середовища слід зазначити, що вона здійснюється в межах правовідносин між суб'єктом, який порушив приписи еколого-правових норм, з одного боку, і державою в особі її органів - з другого.
Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства виконує ряд важливих функцій:
- є засобом забезпечення виконання еколого-правових вимог;
- виступає гарантією захисту екологічних прав суб'єктів екологічних правовідносин;
- виконує важливу виховну функцію, спонукає до додержання приписів екологічного законодавства;
- несе каральне навантаження, що настає за скоєні кримінальні чи адміністративні правопорушення;
- забезпечує компенсацію шкоди, що заподіюється порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища.