Екологічне право (Комарницький, Шевченко, Єлькін)

Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

© Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В., 2006
© Центр навчальної літератури, 2006

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.))
2 Передмова (Екологічне право)
3 Розділ І. Предмет, метод, система екологічного права. Джерела екологічного права
4 Розділ II. Право власності на природні ресурси та право природокористування
5 Розділ III. Правове забезпечення екологічної безпеки
6 Розділ IV. Управління в галузі охорони навколишнього середовища
7 Розділ V. Відповідальність за порушення екологічного законодавства