Печать
PDF

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці - § 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”

Posted in Банковское право - Ю.В. Ващенко Банківське право

§ 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”

Необхідно розрізняти поняття “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”. Науковці визначають комерційну таємницю банку як відомості про діяльність кредитної організації, конкретний перелік яких встановлено керівником банку з метою захисту прав та інтересів кредитної організації та доведено до посадових осіб банку з врахуванням правил про відомості, які не можуть бути віднесені до кола об'єктів комерційної таємниці".
На думку А, Ю. Вікуліна, між поняттями “банківська таємниця” та “комерційна таємниця” існує ряд принципових відмінностей, які полягають:
1) у суб'єктному складі осіб, які встановлюють зміст та обсяг відповідної таємниці (банківська таємниця встановлена законодавцем на рівні федерального закону, комерційну таємницю встановлює керівник комерційної організації на свій розсуд, він має право взагалі не встановлювати у підпорядкованій йому організації режим комерційної таємниці);
2) у суб'єктному складі осіб, які є власниками відомостей, які складають відповідну таємницю (власником банківської таємниці по відношенню до відомостей про самого себе є клієнт; власником комерційної таємниці є засновники комерційної організації, тобто, особи, які здійснюють право власності по відношенню до її майна);
3) у тому, що встановлення та дотримання режиму банківської таємниці, а отже, і її захист, є обов'язком всіх службовців кредитної організації та за невиконання її вони несуть дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність; встановлення ж та дотримання режиму комерційної таємниці є не обов'язком, а правом керівника організації, яким він може і не скористатися .

РЕЗЮМЕ

1. Банківська таємниця — інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
2. Банківська таємниця є різновидом службової таємниці.
3. Законом визначено перелік інформації, яка становить банківську таємницю.
4. Законом закріплено порядок розкриття інформації.
5. Необхідно розрізняти поняття “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”.

Контрольні запитання

1. Що таке банківська таємниця?
2. Якими нормативно-правовими актами регулюється інститут режим у банківської таємниці?
3. Чи є банківська таємниця різновидом комерційної інформації?
4. Який порядок розголошення банківської таємниці?
5. Там само. — С. 249—250.