Печать
PDF

ЗМІСТ

Posted in Банковское право - Селіванов А. О. Банківське право України

 

Передмова

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Банківська система та банківське право в Україні

Розділ 1

Мета і завдання правового регулювання

банківської системи України

Розділ 2

Банківське право: предмет і метод

Розділ З

Конституційні засади банківського права України 

Розділ 4

Поняття і роль банків у суспільстві

Розділ 5

Правовий статус банків та фінансово-кредитних установ

в Україні


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Договори в банківській справі

Розділ 6

Договори банківського рахунку. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Міжбанківські розрахунки

6.1.    Правове регулювання банківського рахунку

6.2.    Види рахунків  та порядок їх відкриття

6.3.    Особливості відкриття рахунків у національній валюті

фізичним особам

6.4.    Порядок відкриття рахунків у національній валюті України представництвам, установам та нерезидентам-інвесторам

6.5.    Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті

6.6.    Переоформлення   і закриття рахунків

6.7.    Безготівкові розрахунки

6.8.    Розрахунки платіжними вимогами та інкасовими дорученнями

6.9.    Арешт коштів на рахунках

6.10.  Зупинення (припинення) операцій на рахунках

6.11.  Відповідальність за порушення виконання грошових зобов'язань

6.12.  Міжбанківські розрахунки

Розділ 7

Кредитні зобов'язання

7.1.   Поняття кредитних зобов'язань

7.2.    Правова природа кредитного договору

7.3.    Поняття, сторони і форма кредитного договору

7.4.    Відповідальність сторін за кредитним договором

Розділ 8

Правове регулювання готівкових розрахунків в Україні

8.1.    Поняття та правові засади здійснення готівкових розрахунків

8.2.    Правове регулювання готівкового грошового обігу

8.3.    Контроль за дотриманням касової дисципліни та відповідальність за її порушення

Розділ 9

Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

9.1.    Місце і структура ринку цінних паперів у фінансовій системі України

9.2.    Цінні папери: класифікація, види

9.3.    Операції комерційних банків з векселями

9.4.    Державно-правове регулювання ринку цінних паперів

9.5.    Банки — суб'єкти фондового ринку

Розділ 10

Правове регулювання валютних операцій та здійснення валютного контролю

10.1.  Поняття валютного регулювання

10.2.  Валюта і валютні операції

10.3.  Валютний ринок. Операції з купівлі та продажу іноземної валюти

10.4.  Ліцензування валютних операцій

10.5.  Розрахунки в іноземній валюті

10.6.  Валютний контроль

Розділ 11

Банківський нагляд: правові засади та проблеми здійснення

11.1.  Правові засади банківського нагляду

11.2.  Створення та реєстрація банків

11.3.  Ліцензування банківських операцій

11.4.  Ліквідація комерційного банку

Розділ 12

Правове регулювання оподаткування банків

Розділ 13

Правові засади бухгалтерського обліку в банках

Розділ 14

Банківська статистика: проблеми регулювання

Розділ 15

Правові аспекти банківської таємниці

15.1. Комерційна та банківська таємниці як окремі правові інститути

15.2.  Правова регламентація банківської таємниці в Україні

15.3.  Банківська таємниця в зарубіжних країнах