Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності - 10.3. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Posted in Авторское право - Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А.)10.3. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Як уже відзначалося, свідоцтвами про реєстрацію охороняються право на фірмове найменування (фірму), право на знаки для товарів і послуг, а також право на зазначення походження товарів.
Закону України про фірмові найменування поки що немає. Тому припинення правової охорони зазначеного права можна визначити лише на досвіді наших сусідів.
Право на фірмове найменування може бути припинено достроково за волею суб'єктів цього права. Вони в будь-який час можуть відмовитися від подальшого використання свого фірмового найменування. Це право може припинитися також у зв'язку з припиненням діяльності фірми і виключенням її із реєстрів юридичних осіб. Однією із підстав припинення права на фірмове найменування може бути перехід фірми до іншого володільця, який не бажає користуватися найменуванням фірми. Це є також відмова від використання фірмового найменування.
Основним із способів припинення правової охорони фірми все ж варто визнати припинення діяльності самої фірми, яке тягне за собою і припинення охорони фірми. Правова охорона фірмового найменування може також бути припинена рішенням суду.
У зв'язку з цим у практиці нерідко постає питання про правову долю фірмового найменування (фірму), правова охорона якого з тих чи інших причин припинилася. За загальним правилом таке найменування може бути використане будь-якою юридичною особою. І все ж право на використання фірмового найменування, охорона якого припинилася, може бути надане з певними застереженнями. Таке використання фірмового найменування не повинно вводити в оману інших учасників цивільного обороту.