Печать
PDF

Розділ 4 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ - 4.3. Статус судді Конституційного Суду України

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

 

4.3. Статус судді Конституційного Суду України

Статус судді Конституційного Суду України визначається Конституцією України, Законами України “Про Конституційний Суд України” та “Про статус суддів”. Судді Конституційного Суду України мають однаковий статус з суддями загальної юрисдикції, хоча й з певними особливостями, зумовленими специфікою конституційної юрисдикції.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути призначеним на повторний строк.

Судді Конституційного Суду України, як і судді інших судів, не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Вступає суддя на посаду з дня складення ним присяги судді Конституційного Суду України такого змісту: “Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов’язки судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина”.

Складає присягу суддя на засіданні Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України або його заступника не пізніш як через місяць після призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

Голова Конституційного Суду України очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність.

Повноваженнями Голови Конституційного Суду України є:

– організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України;

– скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;

– розпоряджання бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України;

– здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом і актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи.

Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Суду окремі його повноваження. У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує старший за віком заступник.