Печать
PDF

Розділ 4 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Posted in Право - Організація судової влади в Україні (Марочкін...)

Розділ 4 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

4.1. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні

Гарантування верховенства Конституції як основного закону держави забезпечує конституційна юрисдикція, сутність якої полягає в юридичній перевірці судом законів та інших нормативно-правових актів на відповідність Основному Закону України і визнанні їх у разі неконституційності нечинними.

Конституційне правосуддя у сучасних державах здійснюється або судами загальної юрисдикції, або спеціалізованими судами. У першому випадку конституційність нормативно-правових актів перевіряють: будь-які суди загальної юрисдикції за звичайною процедурою при розгляді конкретних судових справ (децентралізація юрисдикції) або тільки найвищий суд загальної юрисдикції (централізована юрисдикція). У другому – конституційне правосуддя здійснюють спеціально утворені конституційні суди через процедуру конституційного судочинства.

В Україні конституційне правосуддя здійснює Конституційний Суд України. Згідно зі ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Основи його статусу визначені Конституцією України (розд. VІІІ “Правосуддя” і розд. ХІІ “Конституційний Суд України”). Конституційний Суд України – це орган судової влади. Він має правосудну природу і за характером діяльності здійснює правосуддя – конституційне правосуддя, у визначеній законом формі – у формі конституційного судочинства.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 16 жовтня 1996 р. “Про Конституційний Суд України” завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Відповідно до Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8); основою Конституції України є права і свободи людини, які визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю і разом із гарантіями визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). У зв’язку з цим основне соціальне призначення Конституційного Суду України – забезпечення верховенства права, захист прав і свобод людини, вирішення юридичних (конституційно-правових) спорів (суперечок, конфліктів) між більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України і опозицією, між законодавчою і виконавчою гілками влади, бути їх правовим арбітром і противагою можливому зловживанню ними своїми повноваженнями.

Конституційний Суд України здійснює судову владу у формі розгляду відповідних справ. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.