Основи римського приват. права(Борисова, Баранова)

Основи римського приватного права

 

Підручник

За загальною редакцією В. І. Борисової та Л. М. Баранової

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2008Підручник підготовлений колективом викладачів кафедр цивільного права № 1 та N° 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи римського при­ватного права».

Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчаль­них юридичних закладів освіти.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Основи римського приватного права (В.І. Борисова, Л.М. Баранова)
2 Зміст (Основи римського приватного права (В.І. Борисова, Л.М. Баранова))
3 Передмова
4 Частина І Загальні положення
5 Розділ 1 Поняття та предмет римського приватного права
6 Розділ 2 Джерела римського права
7 Розділ 3 Особи
8 Розділ 4 Сімейне право
9 Розділ 5 Захист прав. Позови
10 Частина ІІ Речове право
11 Розділ 6 Загальне вчення про речове право
12 Розділ 7 Володіння
13 Розділ 8 Право власності
14 Розділ 9 Права на чужі речі
15 Частина ІІІ Зобов’язальне право
16 Розділ 10 Загальне вчення про зобов’язання
17 Розділ 11 Загальні положення про договори
18 Розділ 12 Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти
19 Розділ 13 Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти
20 Частина IV Спадкове право
21 Розділ 14 Інститут спадкування