Печать
PDF

Глава 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

1. Загальні положення про комерційне найменування

1. Комерційне найменування — це передусім будь-яка назва підприємства, установи чи організації, що має статус юридичної особи. Назва має бути чіткою, короткою, такою, що легко сприймається і запам'ятовується, тобто благозвучною. Однією із необхідних умов такого комерційного найменування має бути відповідність назви характеру діяльності даної фірми. Ця вимога в законодавстві дістала назву "принцип істинності фірми". Не може бути визнане найменування фірми "Дарунки ланів" як такої, що продає одяг, вироблений із вовни овець.

Не може дістати правової охорони найменування, яке повторяє уже використовуване або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншими. Найменування фірми має чітко відрізнятися інших подібних.

 

2.  Підстави надання правової охорони комерційному найменуванню

1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж Інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, що ними надаються.

3. Майнові права Інтелектуальної власності на комерційне найменування

1. Майновими правами на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання, а також будь-які інші майнові права, шо не заборонені законом. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Використання зареєстрованого на ім'я певної юридичної особи комерційного найменування іншими юридичними особами без дозволу володільця не допускається. Здобута володільцем комерційного найменування ділова репутація в умовах ринкової економіки має досить велике значення. Вона здобута наполегливою працею колективу юридичної особи, в результаті якої досягнуто високої якості товару, надання послуг, іншими економічними досягненнями. Отже, закон має надавати володільцеві комерційного найменування право розпоряджатися виключним правом на фірму на свій розсуд, передавати своє виключне право на використання комерційного найменування іншим особам за певну винагороду.

Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

Юридична особа, яка неправомірно використала чуже комерційне найменування, має бути зобов'язана припинити його використання і відшкодувати потерпілому заподіяні збитки в повному обсязі.