Печать
PDF

ПЕРЕДМОВА

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

Загальна характеристика нового Цивільного кодексу України (концепція, структура, основні новели) та його значення для українського суспільства наведені в першій книзі цього видання. В другій книзі розробниками проекту ЦК та іншими  провідними фахівцями України з цивільного права, які в тій чи іншій формі брали участь у кодифікаційному процесі, пропонуються коментарі до кожної глави ЦК. Такий спосіб подачі матеріалу, на відміну від постатейного розгляду, має свої значні переваги. Насамперед він дозволяє розкрити наукову концепцію відповідної глави як першого та найголовнішого етапу кодифікації. Лише на основі цієї концепції здійснювалась наступна логічна операція виписування окремих положень, які потім на основі певних критеріїв групувалися в окремі статті документа. Таким чином, читач запрошується до наукової лабораторії кодифікації, що надає йому можливість творчо підходити до кожного правила ЦК. В цьому йому також допомагають коментатори, які через теоретичні конструкції розкривають кумулятивний зміст груп окремих статей, акцентують увагу на важливих положеннях такого структурного елемента кодексу, як глава. Лише поглавний коментар сприяє системному вивченню найскладнішого законодавчого акта. Виклад  матеріалу у такий спосіб  створює  цікавий  продукт, який містить в собі елементи підручника, монографії та ко-ментаря. Тому за його допомогою читачу можна не тільки вирішувати юридичні казуси, а й комплексно вивчати цивільне право. Видається, що поглавний коментар буде корисним і для подальших законопроектних робіт, спрямованих на повну та найбільш ефективну дію ЦК. Він стане також у нагоді при написанні нових підручників з цивільного права та науково-практичних коментарів ЦК. Слід зазначити,   що  вже  випущені в світ коментарі  ЦК  містять прикрі помилки та неточності, які допущені через незнання концептуальних засад розробників щодо ЦК та кожної його глави.

Значна частина запропонованих коментарів відтворюють оригінальні концепції, створені розробниками проекту ЦК у період з 1994 по 1996 pp. Теорія кодифікації окремих книг та глав ЦК публікувалася в наукових журналах та іншій періодиці, зокрема в журналах "Українське право" за 1996— 2000 pp. Для тлумачення окремих положень ЦК корисними будуть також такі праці: "Основні напрямки кодифікації цивільного права України" (відп. ред. А. Довгерт. — К., 1997) та "Кодифікація приватного (цивільного) права в Україні" (за ред. А. Довгерта. — К., 2000).

Робоча група з підготовки проекту ЦК складалася з 11 науковців: Д. Боброва, А. Довгерт (заступник керівника), В. Калакура (учений секретар), Н. Кузнецова, В. Луць, В. Мусіяка, О. Підопригора (заступник керівника), О. Пушкін (науковий координатор), М. Сібільов, 3. Ромовська, Я. Шевченко. На превеликий жаль, не всі із названих науковців змогли надати для цього видання коментарі до тих глав, головними доповідачами (і відповідно розробниками концепції) яких вони були.

Протягом 1992—2003 pp. робоча група плідно працювала з міністрами юстиції В. Онопенком, С Головатим, С. Станік та О. Лавриновичем, які доклали величезних зусиль для появи в Україні найважливішого документа сучасності. Члени робочої групи, завершуючи свою колегіальну працю виданням цього коментаря, висловлюють їм свою щиру подяку.

Анатолій ДОВГЕРТ, професор, член-кореспондснт АПрН України