Печать
PDF

Зміст

Posted in Гражданское право - Коментар Цивільний Кодекс України

 

Передмова

 

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Цивільне законодавство України

Глава 2. Підстави виникнення цивільних правта обов'язків. Здійснення цивільних правта виконання обов'язків

Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів

 

Розділ II. ОСОБИ

Підрозділ 1. ФІЗИЧНА ОСОБА

Глава 4. Загальні положення про фізичну особу

Глава 5. Фізична особа-підприємець

Глава 6. Опіка та піклування

 

Підрозділ 2. ЮРИДИЧНА ОСОБА

Глава 7. Загальні положення про юридичну особу

Глава 8. Підприємницькі товариства

§ 1. Господарські товариства

§ 2. Виробничий кооператив

 

Підрозділ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Глава 9. Правові форми участі держави, АвтономноїРеспубліки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах

Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 

Розділ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав

Глава 13. Речі. Майно

Глава 14. Цінні папери

Глава 15. Нематеріальні блага

 

Розділ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16. Правочини

§ 1. Загальні положення про правочини

§ 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Глава 17. Представництво

 

Розділ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 18. Визначення та обчислення строків

Глава 19. Позовна давність

 

КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечуютьприродне існування фізичної особи

Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечуютьсоціальне буття фізичної особи

 

КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

 

Розділ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23. Загальні положення про право власності

Глава 24. Набуття права власності

Глава 25. Припинення права власності

Глава 26. Право спільної власності

Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку)

Глава 28. Право власності на житло

Глава 29. Захист права власності

 

Розділ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 30. Загальні положення про речові права на чуже майно

Глава 31. Право володіння чужим майном

Глава 32. Право користування чужим майном

Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови

 

КНИГА ЧЕТВЕРТА  ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальноївласності

Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове    відкриття

Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід,корисну модель, промисловий зразок

Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Глава 41. Право інтелектуальної власності нараціоналізаторську пропозицію

Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю