Печать
PDF

Глава 9. Правочини

Posted in Гражданское право - Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)

 

Глава 9. Правочини


9.1. Поняття та види правочинів
9.2. Класифікація правочинів
9.3. Умови дійсності правочину
9.4. Форма правочину
9.5. Правові наслідки порушення форми правочину
9.6. Нікчемні правочини
9.7. Оспорювані правочини
9.8. Правові наслідки визнання правочину недійсним

 

9.1. Поняття та види правочинів


Правочинами визнаються дії фізичних та юридичних осіб, спрямовані на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків.
Правочин — це правомірна дія, яка вчиняється для досягнення дозволеної законом мети (набуття майна у власність шляхом купівлі-продажу; здача майна оренду, надання послуг тощо). Отже, правочин характеризується такими ознаками:
- це завжди вольовий акт, тобто дії свідомі;
- це правомірні дії, тобто вони вчиняються відповідно до закону;
- спеціальна спрямованість на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків, тобто в правочині завжди присутня правова мета (набути майно у власність чи в тимчасове користування, отримати послуги чи результат роботи тощо).