О.В.Дзера Цивільне право України Том 1

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 ЗМІСТ
3 Слово до читачів
4 Передмова
5 Розділ І. Загальні положення цивільного права Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права
6 Глава 2. Цивільне законодавство
7 Глава 3. Система та завдання курсу "Цивільне право" як навчальної дисципліни
8 Глава 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних кран
9 Глава 5. Цивільні правовідносини
10 Глава 6. Громадяни як суб'єкти цивільного права
11 Глава 7. Юридичні особи
12 Глава 8. Держава як суб'єкт цивільного права
13 Глава 9. Об'єкти цивільних прав
14 Глава 10. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
15 Глава 11. Угоди
16 Глава 12. Строки (терміни). Позовна давность
17 Глава 13. Представництво і довіреність
18 Глава 14. Здійснення та захист цивільних прав
19 Розділ II. Особисті немайнові права Глава 15. Поняття та види особистих немайнових прав
20 Глава 16. Захист особистих немайнових прав
21 Розділ III. Право власності Глава 17. Загальна характеристика права власності
22 Глава 18. Загальна характеристика інституту права власності в умовах переходу України до ринкової економіки
23 Глава 19. Право приватної власності
24 Глава 20. Право власності юридичних особ
25 Глава 21. Право державної та комунальної власності
26 Глава 22. Право спільної власності
27 Глава 23. Захист права власності
28 Розділ IV. Право інтелектуальної власності Глава 24. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю
29 Глава 25. Право літературно-художньої власності. Авторське право і суміжні права
30 Глава 26. Право промислової власності
31 Глава 27. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг
32 Розділ V. Загальні положення зобов'язального права Глава 28. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин
33 Глава 29. Цивільно-правовий договор
34 Глава 30. Виконання зобов'язань
35 Глава 31. Способи забезпечення виконання зобов'язань
36 Глава 32. Відповідальність за порушення зобов'язань
37 Глава 33. Припинення зобов'язань