72. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )

 

72. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання


Згідно з ч.І ст. 144 Господарського кодексу України майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання можуть виникати:
- з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;
- з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;
- внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;
- внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;
- внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;
- з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.
Вказаний перелік не є вичерпним, тому що відносини у сфері господарського обігу відрізняються багаточисельністю та різноманітністю.
Серед підстав виникнення майнових прав та обов'язків найголовніше місце займає господарський договір. Поряд з договорами підставою виникнення майнових прав та обов'язків можуть служити інші угоди (з оголошення конкурсу, публічних торгів тощо).
У деяких випадках майнові права та обов'язки можуть виникати з управлінських актів, які приймаються відповідними уповноваженими органами відповідно до їх компетенції. Також підставою виникнення майнових прав та обов'язків може бути фактичний склад, який включає управлінській акт і укладений на його основі договір.
Підставою виникнення майнових прав можуть бути також протиправні дії. Так, заподіяння шкоди іншій особі є юридичним фактом, який створює обов'язок для того, хто заподіяв шкоду, відшкодувати її потерпілому. Придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав створює зобов'язання відшкодувати потерпілому його майнові втрати.
Іншими обставинами, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків, можуть бути інші дії фізичних та юридичних осіб (ведення чужих справ без доручення тощо).
Право на майно, що підлягає державній реєстрації (наприклад, нерухоме майно), виникає з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом.