Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )

Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової)

Навчальний посібник написаний у формі питань та відповідей. У ньому лаконічно викладена інформація з навчальних дисциплін “Господарське (підприємницьке) право”, “Інвестиційне і зовнішньоекономічне право” та “Банківське право”, поділена відповідно на три розділи.
Для студентів, що навчаються в юридичних вузах, при вивченні зазначених дисциплін, студентів економічних та інших навчальних закладів, працівників державних органів, юристів, які практикують, а також підприємців.
Нормативно-правові акти приводяться за станом на 1 березня 2005 р.

© Колектив авторів, 2005
© ТОВ “Одіссей” підготовка до друку, оформлення, 2005

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової))
2 Передмова
3 Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКЕ (ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ) ПРАВО
4 1. Господарський кодекс України
5 2. Господарська діяльність і господарські відносини
6 3. Поняття і види підприємницької діяльності
7 4. Законодавче визначення поняття підприємництва
8 5. Ознаки підприємницької діяльності
9 6. Ризик у підприємницькій діяльності
10 7. Цілі підприємницької діяльності
11 8. Поняття підприємницького права
12 9. Поняття і система законодавства про підприємництво
13 10. Види норм підприємницького права
14 11. Місце і роль держави в регулюванні економіки та підприємницької діяльності
15 12. Державне регулювання підприємництва: поняття і підстава
16 13. Правове забезпечення державного регулювання підприємництва
17 14. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва
18 15. Державний контроль за підприємницькою діяльністю
19 16. Захист прав підприємців при здійсненні державного контролю
20 17. Регулювання перевірок діяльності підприємців
21 18. Захист прав підприємців при їх порушенні незаконними актами державних органів
22 19. Правове регулювання малого підприємництва
23 20. Спрощена система оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва
24 21. Легітимація суб'єктів підприємництва
25 22. Державна реєстрація як елемент легітимації підприємництва
26 23. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва (загальна характеристика)
27 24. Система державної реєстрації суб'єктів підприємництва
28 25. Державна реєстрація юридичних осіб
29 26. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
30 27. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
31 28. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності
32 29. Анулювання ліцензії
33 30. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
34 31. Спеціальні системи ліцензування певних видів діяльності
35 32. Патентування деяких видів підприємництва
36 33. Поняття, зміст і види торгового патенту
37 34. Порядок придбання торгового патенту
38 35. Поняття і види суб'єктів господарювання
39 36. Громадянин як суб'єкт господарювання
40 37. Установчі документи суб'єктів підприємництва
41 38. Зміст установчих документів суб'єктів господарювання
42 39. Статут суб'єкта господарювання
43 40. Засновницький договір суб'єкта господарювання
44 41. Поняття і види підприємств
45 42. Державні унітарні підприємства та їх види
46 43. Державне комерційне підприємство
47 44. Казенне підприємство
48 45. Комунальні унітарні підприємства
49 46. Правовий статус господарських товариств
50 47. Правовий статус виробничого кооперативу