31. Спеціальні системи ліцензування певних видів діяльності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Хозяйственное право - Господарське право України ( Н.О.Саніахметова )

 

31. Спеціальні системи ліцензування певних видів діяльності


Згідно з ч.2 ст.2 Закону “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.
Правові основи ліцензування банківської діяльності закріплено в Законі України “Про банки і банківську діяльність”. Умови та порядок одержання ліцензії комерційними банками на здійснення банківських операцій регламентується Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. № 275.
Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг регулюється Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.
Загальні положення про ліцензування каналів мовлення містяться у законах України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 р. та “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” від 23.09.1997 р. Детально ліцензування у цій сфері регламентує Положення про порядок ліцензування теле-радіомовлення, затверджене рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 07.07.2003 р. № 938.
Ліцензування у сфері електроенергетики регулює Закон України “Про електроенергетику” від 16.10.1997 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 753 затверджене Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
Основи ліцензування окремих видів діяльності у сфері використанні ядерної енергії визначає Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11.01.2000 р. Порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. № 1782.
Загальні положення щодо ліцензування у сфері освіти містяться у законах України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”. Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380.
Таким чином, існує кілька систем ліцензування:
1) ліцензування певних видів господарської діяльності згідно із Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
2) ліцензування окремих видів господарської діяльності (ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами) згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах;
3) ліцензування у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
4) ліцензування у сфері інтелектуальної власності.
Перша система є загальною, а інші системи — спеціальними.
Ліцензування вказаних видів діяльності підпорядковано спеціальному правовому регулюванню, що відрізняється від загальних правил і порядку правового регулювання, яке передбачено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.