ЧАСТИНА ДРУГА ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Posted in Гражданское процессуальное право - Курс цивільного процесу (В.В. Комаров)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ЧАСТИНА ДРУГА ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

 

Розділ 1 СУД ТА ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

 

Глава VIII СКЛАД СУДУ, АПАРАТ СУДУ. ВІДВОДИ

§ 1. Правосуб’єктність органів судової влади

§ 2. Склад суду

§ 3. Помічник судді, консультант суду

§ 4. Секретар судового засідання

§ 5. Судовий розпорядник

§ 6. Відвід судді та працівників апарату судів

Питання для самоконтролю

 

Глава IX ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

§ 1. Поняття цивільної юрисдикції

§ 2. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження

§ 3. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження

§ 4. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження

Питання для самоконтролю

 

Глава X ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття підсудності

§ 2. Правила територіальної підсудності цивільних судів

§ 3. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з одного суду до іншого

Питання для самоконтролю

 

Розділ 2 УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Глава ХІ СТОРОНИ

§ 1. Поняття сторін у цивільному процесі

§ 2. Процесуальні права та обов’язки сторін

§ 3. Процесуальна співучасть

§ 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів

§ 5. Процесуальне правонаступництво

Питання для самоконтролю

 

Глава XII ТРЕТІ ОСОБИ

§ 1. Поняття про третіх осіб

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Питання для самоконтролю

 

Глава XIII ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

§ 1. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

§ 2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод та інтересів інших осіб

§ 3. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі для подання висновку в справі

Питання для самоконтролю

 

Глава ХІV ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

§ 1. Поняття представництва в суді

§ 2. Види представництва в суді

§ 3. Процесуальне становище та повноваження представника в суді

Питання для самоконтролю

 

Глава ХV ОСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ

§ 1. Свідок

§ 2. Експерт

§ 3. Спеціаліст

§ 4. Перекладач

§ 5. Особа, яка надає правову допомогу

Питання для самоконтролю

 

Розділ 3 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Глава XVI ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

§ 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

§ 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин

Питання для самоконтролю

 

Глава XVII ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

§ 1. Зловживання процесуальними правами як правовий феномен

§ 2. Види зловживань процесуальними правами

§ 3. Протидія зловживанню процесуальними правами

Питання для самоконтролю

 

Глава XVIII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

§ 1. Поняття процесуальних строків та їх види

§ 2. Обчислення процесуальних строків

§ 3. Продовження та поновлення процесуальних строків

§ 4. Службові строки

Питання для самоконтролю

 

Глава XIX СУДОВІ ВИТРАТИ

§ 1. Поняття та види судових витрат

§ 2. Судовий збір

§ 3. Витрати, пов’язані з розглядом справи

§ 4. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між сторонами

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

§ 1. Поняття процесуального примусу

§ 2. Підстави застосування заходів процесуального примусу

§ 3. Види заходів процесуального примусу

§ 4. Відшкодування майнових збитків

Питання для самоконтролю

 

Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ

 

Глава ХХI ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

§ 1. Поняття судового доказування

§ 2. Поняття судових доказів

§ 3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування

§ 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування

§ 5. Стандарт доказування та оцінка доказів судом

§ 6. Забезпечення доказів

Питання для самоконтролю

 

Глава ХXII СУДОВІ ДОКАЗИ

§ 1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

§ 2. Показання свідків

§ 3. Письмові докази

§ 4. Речові докази

§ 5. Висновок експерта

§ 6. Розгляд судом заяв про фальшивість доказів

Питання для самоконтролю

Розділ 5 ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Глава ХХІI ПОЗОВ

§ 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів

§ 2. Право на пред’явлення позову

§ 3. Захист інтересів відповідача від пред’явленого позову

§ 4. Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову.Мирова угода сторін

§ 5. Забезпечення позову

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХІV ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

§ 1. Право на звернення до суду за судовим захистом

§ 2. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення

§ 3. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення заяви

§ 4. Підстави відмови у відкритті провадження у справі

§ 5. Правові наслідки відкриття провадження у справі

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

§ 1. Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду

§ 2. Зміст і порядок проведення попереднього судового засідання

§ 3. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХVІ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття та значення судового розгляду

§ 2. Процесуальний порядок судового розгляду

§ 3. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження у справі

§ 4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового рішення

§ 5. Фіксування судового процесу технічними засобами

§ 6. Електронне (віртуальне) судочинство

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХVII РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

§ 1. Поняття і види судових рішень

§ 2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення

§ 3. Зміст судового рішення

§ 4. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

§ 5. Законна сила судового рішення

§ 6. Ухвали суду першої інстанції

Питання для самоконтролю

 

Розділ 6 СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ПРОЦЕДУРИ) ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

Глава ХХVIII НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис наказного провадження

§ 2. Природа наказного провадження.

§ 3. Судовий наказ як форма судового рішення

§ 4. Підстави для видачі судового наказу

§ 5. Порядок наказного провадження, скасування та оскарженнясудового наказу

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХIX ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

§ 1. Моделі заочного розгляду справи

§ 2. Умови заочного розгляду справи

§ 3. Порядок заочного розгляду справи

§ 4. Порядок перегляду заочного рішення

§ 5. Оскарження заочного рішення

Питання для самоконтролю

 

Розділ 7 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Глава ХХХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис окремого провадження

§ 2. Природа окремого провадження

§ 3. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХI СПРАВИ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ,ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

§ 1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності фізичної особи

§ 2. Розгляд справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

§ 3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

§ 4. Розгляд справ про усиновлення

§ 5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХII СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НЕОСПОРЮВАНИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ

§ 1. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

§ 2. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

§ 3. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою

Питання для самоконтролю

 

Глава ХХХІІІ СПРАВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

§ 1. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

§ 2. Розгляд справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

§ 3. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Питання для самоконтролю