С.Г. Стеценко Медичне право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 ЗМІСТ
3 ВСТУП
4 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МЕДИЧНОГО ПРАВА
5 Глава 2. МЕДИЧНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6 Глава 3. ЮРИДИЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
7 Глава 4. ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
8 Глава 5. ПРАВА ПАЦІЄНТІВ
9 Глава 6. ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
10 Глава 7. ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ
11 Глава 8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
12 ГЛАВА 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
13 Глава 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
14 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Глава 11. ОДЕРЖАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
15 Глава 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
16 Глава 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ
17 Глава 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
18 Глава 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
19 Глава 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
20 Глава 17. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
21 Глава 18. ЯТРОГЕННА ПАТОЛОГІЯ ТА ЇЇ МЕДИКО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
22 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"
23 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"
24 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) З КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"