ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) З КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО" PDF Печать
Право - С.Г. Стеценко Медичне право України

 

1. Роль медичного права в регулюванні професійної діяльності медичних працівників.

2. Медичне право в структурі юридичної освіти.

3. Медичне право в структурі медичної освіти.

4. Предмет і методи медичного права.

5. Медичні правовідносини: поняття, види, склад. І 6. Система і джерела медичного права.

6. Медичне право як галузь науки.

7. Роль і значення лікарської етики і деонтології в загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності.

8. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в ракурсі захисту прав людини.

9. Історико-правовий огляд нормативного регулювання охорони здоров'я.

10. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні: сучасний стан.

11. Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я.

12. Права пацієнтів.

13. Актуальні питання захисту прав пацієнтів.

14. Управління у сфері охорони здоров'я з позицій медичного права.

15. Основні напрями удосконалення організації охорони здоров'я.

16. Право на життя і медична діяльність: питання співвідношення.

17. Правові проблеми аборту.

18. Морально-етичні і правові аспекти евтаназії.

19. Загальні організаційно-правові питання інформованої згоди.

20. Правові питання лікарської таємниці.

21. Медичні експертизи: проблеми юридичної регламентації.

22. Судово-медична і судово-психіатрична експертиза.

23. Загальні принципи правового регулювання трансплантології.

24. Основні проблеми і шляхи їх вирішення у сфері донорства.

25. Загальні питання юридичного забезпечення психіатрії.

26. Правове забезпечення сучасних репродуктивних технологій.

27. Актуальні етико-правові питання клонування.

28. Умови правомірності проведення медичних експериментів за участю людини.

29. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.

30. Лікарські помилки як юридична категорія.

31. Нещасні випадки з позицій медичного права.

32. Місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.

33. Актуальні проблеми юридичної відповідальності медичних працівників.

34. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.

35. Медичне право в працях українських учених.

36. Проблеми удосконалення медичного права в Україні.