Печать
PDF

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"

Posted in Право - С.Г. Стеценко Медичне право України

 

1. Предмет і методи медичного права.

2. Медичні правовідносини: поняття, види, склад.

3. Система і джерела медичного права.

4. Медичне право як навчальна дисципліна.

5. Медичне право як галузь науки.

6. Рівні соціального регулювання медичної діяльності.

7. Роль і значення лікарської етики і деонтології в загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності.

8. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в ракурсі захисту прав людини.

9. Історико-правовий огляд нормативного регулювання охорони здоров'я.

10. Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.

11. Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я.

12. Права людини і окремих груп населення у галузі охорони здоров'я.

13. Поняття пацієнта та його права.

14. Права пацієнтів в окремих напрямах медичної діяльності.

15. Загальні організаційно-правові питання інформованої згоди.

16. Критерії правомірності інформованої згоди.

17. Форми відображення інформованої згоди.

18. Юридичний конфлікт як підстава для захисту прав пацієнтів.

19. Досудовий рівень захисту прав пацієнтів.

20. Судовий рівень захисту прав пацієнтів.

21. Визначення і медико-правова значущість лікарської таємниці. Нормативно-правова база збереження лікарської таємниці.

22. Суб'єкти збереження і об'єкт лікарської таємниці.

23. Правомірність розголошування лікарської таємниці.

24. Управління у сфері охорони здоров'я.

25. Види лікувально-профілактичної допомоги населенню.

26. Основні напрями удосконалення організації охорони здоров'я.

27. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я.

28. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.

29. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.

30. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних установ.

31. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників.

32. Право на життя і медична діяльність: питання співвідношення.

33. Виникнення права на життя людини.

34. Правові проблеми аборту.

35. Евтаназія.

36. Експертиза тимчасової непрацездатності.

37. Медико-соціальна експертиза.

38. Військово-лікарська експертиза.

39. Судово-медична і судово-психіатрична експертиза.

40. Загальні принципи правового регулювання трансплантології.

41. Сучасна нормативно-правова база трансплантації органів і тканин людини.

42. Основні проблеми і шляхи їх вирішення у сфері донорства.

43. Загальні питання юридичного забезпечення психіатрії.

44. Види і порядок надання психіатричної допомоги.

45. Проблеми штучного запліднення і сурогатного материнства.

46. Правове регулювання медичної генетики.

47. Актуальні етико-правові питання клонування.

48. Сучасна нормативно-правова база України з питань проведення медичних (клінічних) експериментів.

49. Умови правомірності проведення медичних експериментів за участю людини.

50. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.

51. Лікарські помилки.

52. Нещасні випадки.

53. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.

54. Визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній.

55. Класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.

56. Ключові правові проблеми ятрогеній і пошук шляхів їх