Печать
PDF

Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності - § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки

1.  У статті 47 КК встановлено:

«1. Особу, яка вперше вчинила зло­чин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

2. У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин».

2.  Матеріально-правовим елементом передумови звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв ’язку з передачею її на поруки є вчинення нею вперше злочину невеликої або середньої тяжкості (ст. 12 КК). Так, злочином середньої тяжкості відповідно до ч. 3 ст. 12 КК визнається такий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більш п’яти років. До таких зло­чинів належать, наприклад, умисне вбивство, вчинене в стані сильно­го душевного хвилювання (ст. 116 КК), необережне вбивство (ч. 1 ст. 119 КК), крадіжка (частини 1 та 2 ст. 185 КК), шахрайство (частини 1 та 2 ст. 190 КК) та ін. Поняття вперше вчиненого злочину невеликої або середньої тяжкості розкрито в § 2 цього розділу.

3.  Процесуальним елементом передумови цього виду звільнення від кримінальної відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи організації про передачу на поруки особи, яка вчинила хоча б один із зазначених злочинів.

4. Підставою звільнення такої особи від кримінальної відповідаль­ності є її щире розкаяння у вчиненому злочині. Таке каяття, як уже відзначалося, передбачає усвідомлення особою своєї вини, щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки.

5.  Даний вид звільнення від кримінальної відповідальності нале­жить до числа необов’язкових (факультативних) та умовних. Факуль­тативність звільнення від кримінальної відповідальності полягає в тому, що суд, навіть за наявності передумови і підстави, не зобов’язаний звільняти особу від кримінальної відповідальності, якщо визнає це недоцільним (наприклад, унаслідок порівняної тяжкості злочину, оці­нювання особи винного чи інших обставин справи). Крім того, аналі­зоване звільнення застосовується певної умови, а саме: особа про­тягом року після передачі її на поруки повинна виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру та не пору­шувати громадського порядку. У разі порушення цих умов особа при­тягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин у порядку, передбаченому КПК.