Третє навчальне заняття. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ - Страница 3 PDF Печать
Уголовное право - І.Г.Богатирьов Кримінально-виконавче право України

(Максимальна оцінка ведення конспекту — 1 бал)

Запитання для перевірки

(Максимальна оцінка відповіді на запитання - 2 бали)

1. Загальна характеристика виконання покарань у виді довічного позбавлення волі.

2. Порядок та умови виконання покарань у виді довічного позбавлення волі.

3. Особливості відбування покарань у виді довічного позбавлення волі.

4. Підстави та умови заміни засудженому покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Теми рефератів

(Максимальна оцінка — 3 бали)

1. Наукове обґрунтування застосування покарань у виді довічного позбавлення волі.

2. Проблеми утримання засуджених до покарань у виді довічного позбавлення волі.

3. Порядок застосування до засуджених до довічного позбавлення волі основних засобів виправлення та ресоціалізації.

Самостійна робота

(Максимальна оцінка — 2 бали)

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з теми

1. Дайте характеристику довічного ув'язнення.

2. Окресліть особливості відбування довічного позбавлення волі за кордоном.

3. Поясніть історичні аспекти застосування найтяжчих видів покарання.

4. Спробуйте показати місце довічного позбавлення волі у новому Кримінальному кодексі України.

5. Розкрийте особливості правового та психологічного стану засуджених до довічного позбавлення волі.

Мозковий штурм

(Максимальна оцінка — 1 бал)

І.Коли в Україні було введено покарання у виді довічного позбавлення волі?

Покарання у виді довічного позбавлення волі введене Законом України "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України" від 22 лютого 2000 р., остаточне нормативне закріплення цей вид покарання отримав у Кримінальному кодексі України 2001 р.

2. Що таке покарання у виді довічного позбавлення волі?

Покарання у виді довічного позбавлення волі - це міра державного примусу, яка застосовується виключно судом і передбачає певні обмеження прав і свобод засуджених, які врегулюванні чинним законодавством.

З.Де тримаються засуджені до довічного позбавлення волі?

Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються у виправних колоніях максимального рівня безпеки і розміщуються в приміщеннях камерного типу, окремо від інших засуджених, як правило, по дві особи.

 

Використана література

1. Веца О. В. Довічне ув'язнення: яким йому бути // Пробл. пенітенц. теорії і практики. - К.: РВВ КІВС, 2000. - № 5. - С. 25-33.

2. Інформаційний бюлетень за матеріалами тренінг-семінару із заступниками начальників регіональних управлінь ДДУПВП із соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом "Актуальні проблеми забезпечення тримання та соціально-психологічної роботи із особами, засудженими до тривалих строків та довічного позбавлення волі" / Уклад.: С. Скоков, Ю. Олійник, А. Дановсь-кий. -К., 2002.

3. Мостепанюк Л. О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 121-125.

4. Мостепанюк Л. О. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. - 2004. -№8.-С. 131-133.

5. Мостепанюк Л. О. Місце довічного позбавлення волі в системі кримінальних покарань // Акт. проблеми кримін. і кримін.-процесуальн. законодавства та практики його застосування. - Хмельницький: ХІУП, 2003. - С. 188-191.

6. Мостепанюк Л. О. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 10. -С. 20-22.

7. Скоков С. І. Про деякі особливості особистості засуджених до довічного позбавлення волі // Аспект. - Донецьк: СВД Меркурій, 2002. - № 2 (7). - С. 3-5.

8. Трубников В. М. Новий Кримінальний кодекс України і довічне позбавлення волі // Мат. семінару "Міжнародні стандарти утримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі". -18-19 червня 2001 р. - Д.: Донецький меморіал, 2001. - С. 51-56.