Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов)

У цьому виданні у відносно стислій та доступній для широко­го кола читачів формі розкриті питання, що пов’язані із правовід­носинами дарування.

Зокрема у посібнику роз’яснюються питання, що саме є пред­метом договору дарування, які бувають форми договору дару­вання, хто є сторонами у договорі дарування, зосереджується увага на деяких його особливостях.

Для можливості практичної реалізації прав громадян наведено зразки документів.

Підготовлено відповідно до законодавства України станом на 3 липня 2006 року.

© Міністерство юстиції України, 2006

© Центр суддівських студій, 2006

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Договір дарування (Л.М. Горбунова, С.В. Богачов))
2 Шановний читачу !
3 1. Що являє собою договір дарування?
4 2. Що саме може бути дарунком?
5 3. У якій формі укладається договір дарування?
6 4. Хто може бути дарувальником?
7 5. Які обов’язки покладаються на дарувальника?
8 6. Що означає “прийняття дарунку”?
9 7. Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому.
10 8. Обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи.
11 9. Причини, з яких може відбутися розірвання договору дарування?
12 10. Пожертва.
13 11. Зразки документів
14 Використана література