Кельман Мурашин Загальна теорія держави і права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Титулка 3073
2 Зміст 2641
3 Розділ І Предмет, методи та функції теорії держави і права 6512
4 Розділ II Походження, соціальна сутність і причини виникнення держави 5895
5 Розділ III Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особи, держави і права 3669
6 Розділ IV Держава: поняття, ознаки, сутність 16899
7 Розділ V Типологія держав 7063
8 Розділ VI Функція держави 3520
9 Розділ VII Форма держави 5595
10 Розділ VIII Механізм держави 5358
11 Розділ IX Політична система суспільства 3446
12 Розділ X Правова, соціальна держава: походження, зміст, соціальне призначення 4315
13 Розділ XI Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 3264
14 Розділ XII Демократія та її форми 10418
15 Розділ XIII Поняття, суть і соціальність права 6547
16 Розділ XIV Норми права та інші соціальні норми 15580
17 Розділ XV Форми (джерела) права 3751
18 Розділ XVI Правотворчість 6676
19 Розділ XVII Система права і система законодавства 5389
20 Розділ XVIII Правові відносини 5679
21 Розділ XIX Тлумачення норм права 8799
22 Розділ XX Реалізація норм права 5353
23 Розділ XXI Правомірна поведінка. Правопорушення 6712
24 Розділ XXII Юридична відповідальність 4773
25 Розділ XXIII Законність і правопорядок 2967
26 Розділ XXIV Правосвідомість і правова культура 2971
27 Розділ XXV Механізм правового регулювання 3878
28 Розділ XXVI Правові системи світу 10037
29 Передмова 1762