Є.О. Мічурін Житлове право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Титулка
2 Зміст
3 ПЕРЕДМОВА
4 Глава І. Загальні положення житлового права України Вступ
5 § 1. Поняття житлового права
6 § 2. Предмет і метод житлового права
7 § 3. Функції та принципи житлового права
8 § 4. Здійснення права на житло
9 § 5. Класифікація житлових правовідносин
10 § 6. Житлове право як галузь законодавства, навчальна дисципліна та наука
11 § 7. Поняття житлового фонду і види житлових фондів
12 § 8. Поняття житла та його ознаки
13 Глава II. Засоби здійснення права на житло Розділ 1. Здійснення права на житло шляхом будівництва
14 § 1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло
15 § 2. Здійснення права на житло через часткову участь осіб у житловому будівництві
16 § 3. Здійснення права на житло через його будівництво житлово-будівельними кооперативами
17 § 4. Кредитування індивідуального житлового будівництва
18 Розділ 2. Здійснення права на житло шляхом переходу його у власність
19 § 1. Приватизація житла
20 § 2. Договір купівлі-продажу житла
21 § 3. Договір міни житла
22 § 4. Договір довічного утримання
23 § 5. Договір ренти житла
24 § 6. Спадкування житла
25 Розділ 3. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування Підрозділ 1. Сплатне користування житлом § 1. Загальні положення найму житла
26 § 2. Приватний найм житла
27 § 3. Соціальний найм житла
28 § 4. Особливості договору найму службових житлових приміщень
29 § 5. Особливості договору найму житла у гуртожитках
30 Підрозділ 2. Безоплатне користування житлом § 1. Договір безоплатного користування житлом
31 Підрозділ 3. Інші підстави користування житлом § 1. Право користування житлом членів сім'ї, які не є співвласниками житлового приміщення
32 § 2. Право користування жилим помешканням на підставі спадкового розпорядження
33 Глава III. Захист житлових прав
34 § 1. Позасудові засоби захисту житлових прав
35 § 2. Судовий захист житлових прав