Печать
PDF

ТЕМА № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ

Posted in Трудовое право - Трудове право України (В.І.Прокопенко)

 

ТЕМА № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ


1. Поняття охорони праці за трудовим правом
2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
5. Охорона праці жінок
6. Охорона праці неповнолітніх
7. Праця осіб зі зниженою працездатністю
8. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

 

1. Поняття охорони праці за трудовим правом


Легальне визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України від 14 жовтня 1992 р. “Про охорону праці”. Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою працездатністю.
Крім Закону України “Про охорону праці” правове регулювання охорони праці знайшло відображення в нормах глави XI “Охорона праці” (ст. ст. 153-173), глави XII “Праця жінок” (ст. ст. 174-186), глави XIII “Праця молоді” (ст. ст. 187-200) КЗпП.
З охороною праці тісно пов'язана також низка правових норм, що відносяться до інших галузей права України. Це норми цивільного права, що встановлюють майнову відповідальність при ушкоджені здоров'я або смерті громадянина; норми адміністративного права, що визначають адміністративну відповідальність і порядок притягнення до неї громадян органами охорони праці; норми кримінального права, що встановлюють відповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці і техніки безпеки.
Тому правове регулювання охорони праці охоплює розробку і прийняття загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; проведення профілактичних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов праці, що попереджують виробничий травматизм та професійні захворювання; створення сприятливих умов праці і забезпечення її охорони на діючих підприємствах в процесі виконання працівниками своїх трудових обов'язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умов праці безпосередньо з участю самих трудових колективів; розробку додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій трудящих - жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо.