Печать
PDF

ТЕМА № 17. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

Posted in Трудовое право - Трудове право України (В.І.Прокопенко)

 

ТЕМА № 17. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА


1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці
2. Методи забезпечення трудової дисципліни
3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків
5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків» Поняття дисциплінарного проступку
6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування
7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

 

1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці


Під внутрішнім трудовим розпорядком розуміється система трудових правовідносин, що складаються в трудовому колективі підприємства у процесі виконання колективної праці. Він створює об'єктивно необхідний порядок відносин, що регулюються нормами права. Ці відносини складаються у процесі трудової діяльності людей, об'єднаних у колективи. Тому трудова дисципліна є складовою частиною кожного індивідуального трудового правовідношення, що виражає обсяг повноважень по управлінню процесом праці чи по виконанню обов'язків кожним працівником.
Внутрішній трудовий розпорядок, урегульований нормами права, реалізується у межах конкретного підприємства. Разом з тим він є частиною загального правопорядку, що діє в суспільстві.
Трудовий правопорядок має за мету забезпечити нормальне функціонування суспільного виробництва. Він є об'єктивно необхідною системою або сукупністю відносин між людьми, що виникають у процесі праці, і свідомо регулюється суспільством.
Правопорядок за своїм змістом включає до себе не тільки належну, правомірну поведінку, а й правопорушення та заходи боротьби з ними. Тому, розкриваючи тему “Внутрішній трудовий розпорядок”, ми висвітлюємо також питання заохочення за сумлінне виконання трудових відносин, поняття дисциплінарного проступку, дисциплінарної відповідальності, порядок застосування дисциплінарних стягнень.