Печать
PDF

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Posted in Трудовое право - Трудове право України (В.І.Прокопенко)

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Тема № 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

1. Поняття трудового договору

2. Зміст трудового договору

 

Тема № 9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ

1. Загальний порядок прийняття на роботу

 

ТЕМА № 10. ОКРЕМІ ВИДИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ

1. Види трудового договору

2. Переведення на іншу роботу

ТЕМА № 11. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1. Підстави припинення трудового договору

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

3. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

4. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

5. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

 

ТЕМА № 12. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

1. Порядок звільнення з роботи

2. Відсторонення працівника від роботи

3. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

 

ТЕМА № 13. РОБОЧИЙ ЧАС

1. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого часу

2. Режим роботи і облік робочого часу

3. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення

 

ТЕМА № 14. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

1. Поняття відпочинку та його види

2. Трудові відпустки

3. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням

4. Соціальні відпустки

5. Відпустки без збереження заробітної плати

6. Порядок надання відпусток

 

ТЕМА № 15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання

2. Нормування праці

3. Тарифна система та її складові елементи

4. Системи оплати праці

5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

6. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку

 

ТЕМА № 16. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ

1. Поняття гарантій і компенсацій

 

ТЕМА № 17. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці

2. Методи забезпечення трудової дисципліни

3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків

5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків» Поняття дисциплінарного проступку

6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування

7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

 

ТЕМА № 18. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ

1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом

2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців

4. Повна матеріальна відповідальність

5. Підвищена матеріальна відповідальність

6. Порядок визначення розміру шкоди

7. Порядок відшкодування шкоди

8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

 

ТЕМА № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Поняття охорони праці за трудовим правом

2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

5. Охорона праці жінок

6. Охорона праці неповнолітніх

7. Праця осіб зі зниженою працездатністю

8. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

 

ТЕМА № 20. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ

1. Поняття трудових спорів та їх класифікація

2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні

3. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

4. Судовий порядок розгляду трудових спорів

5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі

 

Тема № 21. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ

1. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)

2. Засіб вирішення колективного трудового спору (Страйк)