Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Трудове право України (Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.))
2 ПЕРЕДМОВА
3 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4 ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА
5 Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
6 Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
7 Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
8 Глава 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
9 Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
10 Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
11 Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
12 Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
13 Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС
14 Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
15 Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ
16 Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
17 Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
18 Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
19 Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
20 Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
21 Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
22 Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
23 Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС
24 Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
25 Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ
26 Глава 20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ
27 Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ
28 Розділ IV. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ
29 Глава 22. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
30 Глава 23. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НА ВИРОБНИЦТВІ