В.І.Борисова, І.В.Жилінкова Сімейне право України

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Сімейне право України (За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової)
2 Зміст
3 Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Поняття сімейного права § 1. Предмет сімейного права
4 § 2. Метод сімейного права
5 § 3. Основні засади (принципи) сімейного права
6 Глава 2 Сімейне законодавство § 1. Загальні положення
7 § 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України
8 § 3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства
9 § 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства
10 § 5. Договір як джерело сімейно-правових норм
11 § 6. Звичаї як джерело сімейно-правових норм
12 § 7. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства
13 Глава 3 Сімейні правовідносини § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
14 § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин
15 § 3. Строки у сімейному праві України
16 Розділ II ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ Глава 4 Шлюб § 1. Поняття шлюбу та його правова природа
17 § 2. Умови укладення шлюбу
18 § 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення
19 § 4. Недійсність шлюбу
20 § 5. Визнання шлюбу неукладеним
21 Глава 5 Особисті немайнові правовідносини подружжя § 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя
22 § 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
23 Глава 6 Майнові правовідносини подружжя § 1. Правовий режим роздільного майна подружжя
24 § 2. Правовий режим спільного майна подружжя
25 § 3. Поділ спільного майна подружжя
26 § 4. Шлюбний договір
27 § 5. Права та обов'язки подружжя щодо утримання
28 Глава 7 Припинення шлюбу § 1. Поняття та підстави припинення шлюбу
29 § 2. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
30 § 3. Правові наслідки розірвання шлюбу
31 Розділ ІІІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ Глава 8 Визначення походження дітей § 1. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей
32 § 2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою
33 § 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
34 § 4. Оспорювання батьківства, материнства
35 Глава 9 Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей
36 Глава 10 Майнові правовідносини батьків та дітей § 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна
37 § 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину
38 § 3. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами
39 § 4. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання
40 § 5. Припинення обов'язку батьків утримувати дитину
41 § 6. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання
42 Розділ IV ПРАВОВІДНОСИНИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ Глава 11 Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів
43 Глава 12 Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів
44 Розділ V ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ Глава 13 Усиновлення § 1. Поняття та сутність усиновлення
45 § 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
46 § 3. Визнання усиновлення недійсним
47 § 4. Скасування усиновлення
48 § 5. Позбавлення усиновлювача батьківських прав
49 Глава 14 Опіка та піклування над дітьми
50 Глава 15 Патронат над дітьми