Печать
PDF

Розділ ХІ. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах - § 5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

До покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, відповідно до ст. 51 КК України, відносяться: 1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 7) конфіскація майна. Такий перелік покарань обумовив створення широкого кола органів і установ, які їх виконують. Зокрема, такі покарання, як: позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські і виправні роботи виконує і контролює кримінально-виконавча інспекція, яка, крім цього, здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбуття покарання з випробуванням, а також звільнених від відбуття покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 13 КВК). Покарання у вигляді штрафу, конфіскації майна виконуються державною виконавчою службою; покарання у вигляді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, а також службових обмежень для військовослужбовців виконують відповідні органи чи посадові особи, які присвоїли їм ці звання, ранги, чини, кваліфікаційний клас, а також командири військових частин. Нагляд за додержанням законів в діяльності цих органів і установ здійснюють міські, районні, міжрайонні та військові прокурори гарнізонів.
5.1. Перевірка додержання законів при виконанні покарань у вигляді виправних робіт.
Покарання у вигляді виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі та в організації, незалежно від форми власності, за місцем роботи засудженого (ст. 41 КВК). Додержання законів при виконанні покарань, зокрема, передбачає перевірку обґрунтованості перебування засуджених даної категорії на обліку у кримінально-виконавчій інспекції (КВІ).
Відповідно до ст. 57 КВК України покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. За цей час із суми заробітку засудженого проводиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.
Згідно зі ст. 404 КПК вирок, що набрав законної сили, звертається судом до виконання не пізніше, як через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій. Стаття 41 КВК визначає, що вирок суду приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або звернення його до виконання. Прокурор повинен звернути увагу на своєчасність направлення судом копії вироку до виконання.
Далі прокурор з’ясовує кількість працюючих засуджених та підприємства, де особи відбувають покарання. Особлива увага звертається на факти непрацевлаштування осіб, причини цього, кількість засуджених, які скоїли нові злочини, а також притягнених до дисциплінарної та кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання.
Прокурору необхідно також перевірити виконання вимог ст. 46 КВК, яка регламентує заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених, законність звільнення від відбування покарання (ст. 42 КВК) і правильність обчислення строку покарання у вигляді виправних робіт (ст. 43 КВК).
Зазначені відомості дозволяють зробити висновок про те, як кримінально-виконавча інспекція контролює виконання покарань у вигляді виправних робіт, а також забезпечення взаємодії з органами внутрішніх справ, на які згідно зі ст. 41 КВК покладається проведення індивідуально-профілактичної роботи з засудженими за місцем їх проживання.
5.2. Перевірка додержання законів при виконанні покарання у вигляді громадських робіт.
Громадські роботи полягають у виконанні засудженими у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день (ст. 56 КК). Контроль за виконанням здійснює кримінально-виконавча інспекція, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого покладається на органи внутрішніх справ (ст. 36 КВК).
5.3. Перевірка додержання законів при виконанні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років (ст. 55 КВК). Виконання цього покарання, як основного, покладається на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання — на органи внутрішніх справ (п. 1 ст. 30 КВК).
Основними напрямками прокурорської перевірки є:
- перевірка додержання законності в діяльності кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ при постановці та обліку засуджених, своєчасність направлення копій вироку суду адміністрації підприємств, організацій та установ, де вони працюють, а також органу, правомочному анулювати дозвіл на зайняття певним видом діяльності;
- перевірка своєчасності виконання вироку суду власником підприємства, організації, установи, де працюють засуджені, та стану контролю за його виконанням з боку кримінально-виконавчої інспекції (ст. 32 КВК);
- перевірка вжиття заходів, які б не дозволили засудженому займати аналогічні посади під час заміни місця роботи;
- перевірка заходів реагування стосовно тих засуджених, які ухиляються від відбування покарання, а також тих власників підприємств, установ, організацій, які не виконують вирок суду щодо засудженої особи (ст. 34,35 КВК);
перевірка виконання вироку суду органами, які мають право анулювати дозвіл на зайняття певним видом діяльності (ст. 33 КВК).
Поряд з цим прокурору доцільно провести перевірку правильності виконання даного виду покарання безпосередньо на підприємстві, де працює засуджена особа. При цьому прокурор перевіряє законність внесення запису до трудової книжки, тобто виконання вимог ст. 32 КВК та інших вимог закону.