Печать
PDF

Розділ 2. Забезпечення безпеки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

Розділ 2. Забезпечення безпеки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

 

2.1.          Умови праці та методи захисту працівників від негативного впливу шкідливих факторів

2.1.1.        Мікроклімат виробничих приміщень

2.1.2.        Запиленість повітря

2.1.3.        Освітлення виробничих приміщень

2.1.3.1.     Види освітлення

2.1.3.2.     Методи контролю освітлення

2.1.4.        Шум та заходи щодо його зниження

2.1.5.        Вібрації та заходи щодо їх зниження

2.1.6.        Випромінювання та заходи щодо зниження їх впливу

2.1.7.        Основні засоби забезпечення охорони праці


2.2.          Забезпечення безпеки працівників на потенційно небезпечних об’єктах

2.2.1.        Засоби захисту працівників

2.2.2.        Оцінка наслідків аварій на потенційно небезпечних об ’ єктах

2.2.2.1.     Оцінка наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах

2.2.2.2.     Оцінка наслідків аварій на радіаційно небезпечних об’єктах

2.2.3.        Навчання працівників виконання правил та заходів безпеки

 

2.3.         Основні напрямки психології безпеки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

2.4.         Основні принципи керування системою безпеки на підприємствах, в установах, організаціях