Печать
PDF

Розділ 1. НЕБЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

Розділ 1. Небезпеки навколишнього середовища людини

 

1.1.          Безпека життєдіяльності як елемент безпекознавства

1.1.1.        Наукові засади безпеки життєдіяльності

1.1.2.        Безпека життєдіяльності як галузь знань

1.1.3.        Безпека життєдіяльності як навчальна дисципліна

 

1.2.         Фактори небезпек системи “людина - навколишнє середовище”

1.2.1.       Система “людина - навколишнє середовище” та її елементи

1.2.2.       Фактори небезпек навколишнього середовища

1.2.2.1.    Класифікація небезпечних та шкідливих факторів

1.2.2.2.    Фізичні фактори небезпек

1.2.2.3.    Хімічні фактори

1.2.2.4.    Біологічні фактори

1.2.2. 5.   Психофізіологічні фактори

1.2.2.6.    Соціальні фактори

 

1.3.         Наслідки реалізації небезпек навколишнього середовища

1.3.1.       Класифікація небезпек

1.3.2.       Загальна оцінка небезпек

1.3.3.       Природні небезпеки та характер їх негативного впливу на людину та навколишнє середовище

1.3.3.1.    Літосферні небезпеки

1.3.3.2.    Гідросферні небезпеки

1.3.3.3.    Атмосферні небезпеки

1.3.4.       Техногенні небезпеки та характер їх негативної дії на людину та навколишнє середовище

1.3.4.1.     Класифікація техногенних небезпек

1.3.4.2.     Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище

1.3.4.3.     Аварії з викидом небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище

1.3.4.4.     Пожежі

1.3.4.5.     Вибухи

1.3.4.6.     Гідродинамічні аварії

1.3.4.7.     Екологічні небезпеки

1.3.5.        Соціально-політичні небезпеки

1.3.6.        Надзвичайні ситуації як наслідок реалізації небезпек