Печать
PDF

ЗМІСТ (С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ)

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

ЗМІСТ

Вступ

 

Розділ 1. Небезпеки навколишнього середовища людини

 

1.1.          Безпека життєдіяльності як елемент безпекознавства

1.1.1.        Наукові засади безпеки життєдіяльності

1.1.2.        Безпека життєдіяльності як галузь знань

1.1.3.        Безпека життєдіяльності як навчальна дисципліна

 

1.2.         Фактори небезпек системи “людина - навколишнє середовище”

1.2.1.       Система “людина - навколишнє середовище” та її елементи

1.2.2.       Фактори небезпек навколишнього середовища

1.2.2.1.    Класифікація небезпечних та шкідливих факторів

1.2.2.2.    Фізичні фактори небезпек

1.2.2.3.    Хімічні фактори

1.2.2.4.    Біологічні фактори

1.2.2. 5.   Психофізіологічні фактори

1.2.2.6.    Соціальні фактори

 

1.3.         Наслідки реалізації небезпек навколишнього середовища

1.3.1.       Класифікація небезпек

1.3.2.       Загальна оцінка небезпек

1.3.3.       Природні небезпеки та характер їх негативного впливу на людину та навколишнє середовище

1.3.3.1.    Літосферні небезпеки

1.3.3.2.    Гідросферні небезпеки

1.3.3.3.    Атмосферні небезпеки

1.3.4.       Техногенні небезпеки та характер їх негативної дії на людину та навколишнє середовище

1.3.4.1.     Класифікація техногенних небезпек

1.3.4.2.     Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище

1.3.4.3.     Аварії з викидом небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище

1.3.4.4.     Пожежі

1.3.4.5.     Вибухи

1.3.4.6.     Гідродинамічні аварії

1.3.4.7.     Екологічні небезпеки

1.3.5.        Соціально-політичні небезпеки

1.3.6.        Надзвичайні ситуації як наслідок реалізації небезпек

 

Розділ 2. Забезпечення безпеки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

 

2.1.          Умови праці та методи захисту працівників від негативного впливу шкідливих факторів

2.1.1.        Мікроклімат виробничих приміщень

2.1.2.        Запиленість повітря

2.1.3.        Освітлення виробничих приміщень

2.1.3.1.     Види освітлення

2.1.3.2.     Методи контролю освітлення

2.1.4.        Шум та заходи щодо його зниження

2.1.5.        Вібрації та заходи щодо їх зниження

2.1.6.        Випромінювання та заходи щодо зниження їх впливу

2.1.7.        Основні засоби забезпечення охорони праці


2.2.          Забезпечення безпеки працівників на потенційно небезпечних об’єктах

2.2.1.        Засоби захисту працівників

2.2.2.        Оцінка наслідків аварій на потенційно небезпечних об ’ єктах

2.2.2.1.     Оцінка наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах

2.2.2.2.     Оцінка наслідків аварій на радіаційно небезпечних об’єктах

2.2.3.        Навчання працівників виконання правил та заходів безпеки

 

2.3.         Основні напрямки психології безпеки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

2.4.         Основні принципи керування системою безпеки на підприємствах, в установах, організаціях

 

Додатки