Печать
PDF

С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Навчальний посібник


Харків


«Право»


2010


 

Рецензенти : О.А. Дерев’янко, канд. техн. наук, доцент (Національний університет цивільного захисту України);

В.В. Жернаков, канд. юрид. наук, доцент (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого)

 

Висвітлено загальні правові й організаційні питання забезпечення безпеки життєдіяльності людини з урахуванням сучасних методів, заходів та засобів.

Для студентів, викладачів та широкого кола читачів.