Печать
PDF

ПОДАТКОВЕ ПРАВО За редакцією професора М. П. Кучерявенка

Posted in Налоговое право - М.П. Кучерявенко Податкове право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 

Навчальний посібник

 

За редакцією професора М. П. Кучерявенка

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

Юрінком Інтер 2004

 

Рецензенти:

Воронова Л. К., доктор юридичних наук, професор;

Савченко Л. А., доктор юридичних наук, доцент

 

Авторський колектив:

Бех Г. В., кандидат юридичних наук — глави 13 (у співавторстві з Федоровим С. Є.), 14, 24, 25;

Дмитрик О. О., кандидат юридичних наук — глави 16, 19, 33 (у співавторстві з Кучерявенком М. П.), 34, 35, 36 (у співавторстві з Ярічевським В. С), 37;

Кобильнік Д.А., кандидат юридичних наук — глава 12 (у співав­торстві з Кучерявенком М. П.);

Криницький І. Є., кандидат юридичних наук — глави 9, 10, 31;

Кучерявенко М. П., доктор юридичних наук — глави 1—6, 8, 11, 12 (у співавторстві з Кобильніком Д. А.), 15, 17, 23, 27, ЗО, 32, 33 (у співавторстві з Дмитрик О. О.);

Лукашев О. А., кандидат юридичних наук — глави 18, 21, 22 (у співавторстві з Федоровим С. Є.), 26;

Перепелиця М. О., кандидат юридичних наук — глави 7, 20, 28, 29;

Федоров С. Є., кандидат юридичних наук — глави 13 (у співав­торстві з Бех Г. В.), 22 (у співавторстві з Лукашевим О. А.);

Ярічевський В. С, кандидат юридичних наук — глава 36 (у співав­торстві з Дмитрик О. О.)

 

 

У навчальному посібнику розглянуто зміст податкового права як складного інституту фінансового права. У Загальній частині на основі системного аналізу розкрито зміст інститутів податкового права, що регулюють оподаткування в Україні. Значну частину матеріалу викладено у порівнянні із законодавствами інших дер­жав. В Особливій частині висвітлено питання правового регулюван­ня податків і зборів, що становлять податкову систему України.

Розрахований на викладачів і студентів юридичних та економіч­них вузів, працівників податкових органів, практичних праців­ників підприємств та організацій.