Печать
PDF

Глава 21 Імперія інків - § 3. Державний устрій

Posted in История государства и права - Історія держави і права зар. країн (Маймескулов)

 

 

§ 3. Державний устрій

Імперія інків була давньою аграрною військово-теократичною деспотією. Як і в інших подібних системах, вектор влади пролягав не між державою і «рабами», а між державою і світом общин - айлью. Для суспільства інків властиві повністю одержавлений господарський порядок, общинна організація населення, абсолютна влада держави над общиною. У цьому плані інкське суспільство дуже подібне до сус­пільного устрою давніх східних деспотій, особливо до суспільства Шу­меру періоду ІІІ династії Ура. Населення Імперії інків складалося з трьох основних класів: власне інків (інків за кров’ю) - нащадків племені інків, яке колись підкорило інші племена і перетворилося з етнічної групи на панівний клас; інків за привілеями - представників верхівки підкорених народів, які склали середній правлячий прошарок імперії; нарешті, з організованих в общини землеробів-пурехів - основне тяг­лове населення Імперії. Основною ланкою населення була община - айлью, яка керувалася призначеним куракою. Община всіляко пере­бувала під владою держави. Вона постачала людей для громадських робіт, у межах свого округу будувала шляхи і мости, обробляла дер­жавні поля, постачала воїнів і гінців для поштової служби, забезпечу­вала продовольством дорожні склади, обробляла землю тих родин, які не мали відповідної робочої сили. Держава часто практикувала «міт- мак» - переселення общин або цілих племен (як правило, недавно завойованих) на нові, часто дуже віддалені від рідних місць території, розташовуючи їх серед чужих народів з метою ізоляції та кращого підпорядкування центральній владі. Община була пов’язана круговою порукою: на випадок тяжких злочинів, учинених общинником, несла колективну карну відповідальність. Так, у разі крадіжки або перелюб­ства смертній карі піддавався не тільки сам злочинець, а й знищувалася його родина або вся община, будинки спалювалися, худоба і навіть рослини знищувалися.

 


[1] Cunow, H. Die soziale Verfassung des Inkareichs. Eine Untersuchung des altperuanische Agrarkommunismus [Text] / H. Cunow. - St., 1896.

[2] Мариатеги, Х. К. Семь очерков трактовки перуанской действительности [Текст] / Х. К. Мариатеги. - М., 1963.