Печать
PDF

Розділ 1. Країни Сходу

Posted in История государства и права - Історія держави і права зар. країн (Маймескулов)

Розділ 1. Країни Сходу

 

Відмінності, які мали місце між державами Стародавнього Сходу та Заходу, зберігалися в основному і в Середньовіччі. Якщо на Заході феодальні стосунки укладалися на основі приватного службового фе­оду, а державні зв’язки будувалися (до абсолютизму) як зв’язки сеньйорально-васальні, то на Сході, продовжуючи традиції стародавніх деспотій, сукупним сюзереном виступала держава, а її васалами були численні стани - військові та громадські. На Заході феодал пов’язаний зі своїми підданими-селянами безпосередньо: він - їхній господар, вони - його піддані. На Сході сукупним феодалом була дер­жава. Вона збирає з селян феодальну ренту і розподіляє її серед служ­бовців. Зберігаючи позиції в економіці, східна держава зберігає їх і в політиці, залишаючись деспотичною. На Заході феодал має своїх крі­паків або напівкріпаків, з них він міг формувати свої дворові служби, у разі необхідності - ополчення. У східному (азійському) типі феода­лізму феодал не має своїх кріпаків - вони належать державі, тобто сукупному феодалові, який розподіляє прибутки від експлуатації селян серед військового і цивільного населення. Не маючи особисто залежних селян, східний феодал компенсує їхню відсутність придбанням рабів для своїх потреб або використовує найманих працівників. Ось чому на Сході державна кріпаччина супроводжується рабовласницьким по­бутом. Найпоказовішим у цьому плані є Арабський халіфат.

 

 

Глава 10. Арабський халіфат

§ 1. Виникнення держави

§ 2. Громадський устрій

§ 3. Державний устрій Арабського халіфату

§ 4. Мусульманське право

 

Глава 11. Середньовічний Китай

§ 1. Династії Середньовічного Китаю

§ 2. Суспільний устрій Середньовічного Китаю

§ 3. Державний устрій

 

Глава 12. Середньовічна Індія

§ 1. Делійський султанат та Імперія Великих Моголів

§ 2. Суспільний устрій

§ 3. Державний устрій і право

 

Глава 13. Середньовічна Японія

§ 1. Виникнення держави

§ 2. Династична історія Японії

§ 3. Феодальне суспільство Японії. Палац

§ 4. Духовний світ японського суспільства

§ 5. Державний устрій і право періоду феодалізму