Печать
PDF

Глава 6 Егейська цивілізація. Мінойська держава

Posted in История государства и права - Історія держави і права зар. країн (Маймескулов)

Глава 6 Егейська цивілізація. Мінойська держава

 

§ 1. Античний світ

Слово «античний» (лат. Antiquus) означає «стародавній». Так на­зивали історію Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, коли ще не було відкрито історію Єгипту, Вавилона та інших, набагато більш стародавніх, а отже, набагато більш «античних» держав. Починаючи з кінця ХУІІІ століття (багато в чому завдяки експедиції Наполеона до Єгипта), було виявлено та потім прочитано історію більш стародавню, але термін «антична» вже було «окуповано» Грецією і Римом та за ними й залишився. Однак поняття «античний» означає набагато більше, ніж просто Греція і Рим. Античний світ - це особливий тип історії, який складається в умовах розвиненого громадянського суспільства, коли воно домінує над державою. Якщо в «азійському» типі суспільство є простим продовженням держави, то в античному держава є продо­вженням суспільства.

Глибокою основою античної цивілізації є господарський порядок, заснований на приватногосподарських відносинах. В античному типі держава не є монополістом господарських відносин, як це було в «азій­ських» цивілізаціях. Тут суспільство, а отже, й особистість мають економічний та політичний суверенітет, особистість володіє великими ступенями свободи, є історично більш активною і тому створює більш високу гуманістичну культуру. Якщо «азійське» суспільство звернене до «порядку», то античне - до людини.

Звичайно, це найзагальніші, «контурні» характеристики двох типів історії та цивілізації. Зсередини вони не такі «прості» і мають набага­то глибший та багатіший зміст. (Зазначимо, що рецидиви «азіатчини» можуть зустрічатися і в античному типі, а вкраплення «античного духу» - в «азійських» культурах.): антична історія, антична культура, антична держава і право - основа європейської історії та європейської цивілізації. Для сучасного європейця античність - його «батьківський дім». Тут ми вчилися читати і писати, міркувати про початки світобу­дови, осягали ази історії, світ мистецтва, вчилися життєрадісному по­гляду на світ і людину; скільки існує світ, люди вивчатимуть античну філософію; імена великих «антиків» Гомера, Арістотеля, Платона, Ге - родота, Олександра та Цезаря вже ніколи не зітруться з пам’яті людства. Для нас, правників, античний світ - це школа політики, державності, школа демократії та тиранії, школа права. Проходячи колами античної історії, ми подібно до великого Данте прозріваємо людський світ; тут з «Капіталійського пагорба» спостерігаємо, як зароджуються демократії, як і чому вони перетворюються на гігантські імперії та згодом руйну­ються під тягарем власних суперечностей. Підступаючи до Брами Анти­чності, ми мусимо, як і великий Флорентієць, сказати собі: «Тут треба, щоб душа була твердою, тут страх не має давати пораду».

Античний Світ - це перш за все світ Середземномор’я. Починаючи вивчення історії будь-якої держави, корисно попередньо ознайомитися з її географією. Інакше політична історія постає як абстрактна схема, де присутні тільки одні намальовані на дощечках імена («Англія», «Фран­ція» і т. д.), подібно до того, як це мало місце в театрі Шекспіра, де замість декорацій на сцені виставлялися таблички з написами «ліс», «ріка», «гори» та ін. Особливо це стосується політичної історії Стародавньої Греції, де географія прямо диктує форми організації суспільства.

Отже, ми вирушаємо до Античного світу. Якщо попливемо Чорним морем на захід, увійдемо біля берегів Туреччини через пролив Босфор («перевезення биків») до крихітного Мармурового моря («Пропонтида»), потім через пролив Дарданелли (тут колися правив легендарний цар Дардан) увійдемо до Егейського моря (володіння легендарного царя Егея - батька Тесея), повернемо на південь, огинаючи лівим бор­том знамениту Трою, то перед нами відкриється ув’язнена між Балканським півостровом із заходу та узбережжям Малої Азії зі сходу морська країна Егеїда - вигадливо порізані береги південного краю Балканського півострова (Пелопоннес), сотні великих та малих островів, серед яких виділятимуться з півночі на південь Лесбос, Хіос, Самос, Родос, група Кікладських островів з найбільшим із них - Санторіном, і, на­решті, - найбільший острів Крит. Пройшовши на захід між Критом та Пелопоннесом, ми увійдемо до Іонічного моря, тут натрапимо на Апеннінський півострів (Італія) і, огинаючи його та ідучи на захід, досягнемо східного берега Африки з його таким ненависним для рим­лян Карфагеном. Все, що входить до басейну Середземного моря між східним узбережжям Африки та західним узбережжям Малої Азії, і є Античним світом. Егеїда - світ Стародавньої Греції, Апенніни - воло­діння Стародавнього Риму, який з часом поглинув усе Середземномор’я й оточуючі його країни та народи.

З першого погляду на світ Середземномор’я видно, що тут зовсім інші природні умови розвитку людського суспільства, ніж на неозорих рівнинах Євразійського континенту або в долинах Нілу, Тигру та Євф­рату, Янцзи та Хуанхе. Тут немає умов для «гідравлічних» аграрно-об­щинних деспотій, просто немає місця, де могли б зібратися в одних кордонах 50 мільйонів людей, як було, наприклад, у Стародавньому Китаї; тут немає умов для укорінення та просування цивілізації за до­помогою плуга та сокири, як на рівнинних просторах Росії, тут головні ландшафти - морські й головні комунікації - морські. Сотні островів, порізаність та важкопрохідність прибережних територій ускладнюють консолідацію окремих «народів» в одну велику державу (як, наприклад, у Єгипті чи Вавилоні), тому тут державність представлена багатьма окремими містами-державами (Арістотель налічував 158 держав- полісів). Лише зрідка та й ненадовго тут виникають (для ведення спільних військових дій) об’єднання міст - полісів (Афінський мор­ський союз). Невеликі розміри міст-держав полегшують розв’язання проблем управління: народні збори та ради старійшин у змозі безпо­середньо бачити власну державу та управляти всім життям суспільства без посередництва численної бюрократії, як це було в гігантських державах Азії. Держави тут спочатку успадковують свої форми від родового ладу: народ - народні збори - рада старійшин - виборні вож­ді - нечисленна виборна адміністрація. Щоправда, зміст цих форм буде зовсім іншим, ніж той, про який писав Л. Морган як про «свободу, рівність та братерство прадавніх родів». Найважливіша риса Антич­ного світу - слабкий розвиток державної власності та господарювання, приватного володіння та приватної власності, які у свою чергу визна­чають потребу в ринкових відносинах.

Тривалий час вважалося, що політична історія Східного Середземномор’я розпочинається з «гомерівських» часів, тобто з ХІІ-ІХ століть до н.е. Однак починаючи з ХІХ століття тут було відкрито цивілізацію явно «державну», яка є старшою за власне «грецьку», щонайменше, на дві тисячі років. (Ситуація, схожа на відкриття на початку ХХ століття цивілізації Мохенджо Даро та Хараппи в Індії.) Аби була зрозумілою політична історія Античного світу, слід торкну­тися його географічної та етнічної історії. Колись ще до появи людини нинішня Егеїда була частиною материка, що поєднував Балкани з Ма­лою Азією. Під цією територією проходить тектонічний розлам земної кори. Тектонічні процеси ще до появи людини призвели до опускання суші, на місці якої утворилися численні острови та гористі порізані береги Егеїди. Біля південного краю сьогоднішнього Пелопоннесу близько 25 тис. років до н.е. на місці нинішніх Кікладських островів унаслідок вулканічних процесів утворився острів Стронгеле («Круг­лий»), який пізніше назвали Санторін («Свята Ірина»). Південніше за Санторін, у 120 кілометрах від нього, утворився великий острів Крит. У такому вигляді застали Егеїду поселенці, що з’явилися тут.

Етнічна історія Егеїди тісно пов’язана з Балканами. Основними учасниками етногенезу, а отже, й утворення державної історії в Егеїді та материковій Греції були чотири етноси: 1) невідомі нам за мовною належністю поселенці острову Крит, які, за припущенням, прийшли з Малої Азії або Балкан та утворили тут у III-II тисячоліттях до н. е. блискучу Мінойську цивілізацію та Мінойську державу. Вони не були індоєвропейцями. Їх писемність та мову (лінійний «лист А», «фест- ський диск») і досі не прочитано; 2) не були греками і найдавніші етноси материкової Греції, - це були здебільшого пелаги, що в період ахейської (грецької) експансії частково винищені, частково асимільо­вані ахейцями; 3) на рубежі ХІІІ-ХІІ століть до н. е. до материкової Греції вторгаються, як вважають, з Придунав’я через Балкани племена ахейців; 4) у ХІІ-ІХ століттях до н. е. до материкової Греції вторгаються знову ж таки з Придунав’ я дикі племена дорійців, розтрощуючи на своєму шляху блискучу Крито-Мікенську цивілізацію. Названі чотири групи етносів, частково винищуючи один одного, частково асимілюючись, утворили народ, який ми сьогодні називаємо греками, а самі вони іменують себе еллінами.

Політичну історію Егеїди подано низкою культур та державних утворень, що змінюють одне одного. (У літературі їх часто називають «цивілізаціями».) Найбільш рання з них - Мінойська держава, що до­сягла розквіту в третій половині II тисячоліття до н. е. Геологічна ката­строфа (1450 рік до н. е.) розтрощила цю державу. Ослаблена, вона без зусиль була завойована ахейцями, які, прийнявши багато елементів Мінойської цивілізації, заснували в Егеїді Крито-Мікенську цивіліза­цію з головним її містом - «златобагатими Мікенами». Починаючи з середини ХІІ століття до н. е., крито-мікенський світ піддається на­валі дорійців з півночі Балкан. Набагато більш відсталі в культурному та соціальному розвитку, що жили ще родовим станом, однак мали залізну зброю, дорійці зіграли роль гуннів Античного світу. Вони роз­трощили крито-мікенський світ, зруйнували міста, відкинули розвиток країни на декілька століть назад. ХІ-ІХ століття до н. е. в історії Греції мають назву «темних часів», або «гомерівського періоду». Тільки з VIII століття до н. е. відроджуються цивілізація та державність, але це вже не могутня Мінойська держава і не крито-мікенська державність з ца- рями-басілеями, а світ міст-держав з переважно республіканським ладом. Важливу роль в історії цього світу мусили відіграти Афіни. Але спочатку Греція мала пройти крізь Мінойську та Крито-Мікенську державності.