Печать
PDF

Історія держави і права зарубіжних країн ( за ред. Л.М. Маймескулова)

Posted in История государства и права - Історія держави і права зар. країн (Маймескулов)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 

 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією професора Л. М. Маймескулова

 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

Харків

«Право»

2011

 

Рецензенти:

 

О. Н. Ярмиш, доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, керівник Департаменту з питань діяльності правоохоронних органів Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

А. М. Головко, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший проректор з навчальної та методичної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ;

Є. Ф. Глухачов, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та законодавчого процесу Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

 

Колектив авторів:

 

Л. М. Маймескулов, кандидат юридичних наук, професор - розділи «До читача», «Вступ до історії держави і права», вступ до розділу «Держави Стародавнього Сходу», глави 3-7, 10, 11, 13, 15, 19-21, 24, 25, 27-29;

Д. А. Тихоненков, кандидат юридичних наук, доцент - глави 1, 2, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 22, 23;

В. В. Россіхін, кандидат юридичних наук, доцент - глави 18, 26;

С. І. Власенко, кандидат юридичних наук, доцент - § 1 глави 23

 

У підручнику викладено матеріал з курсу історії держави і права зарубіжних країн, що читається у вищих навчальних закладах. Видання відзначається аналітичним підходом до історії держави і права, розгорнутою методичною частиною, наявністю звернених до студента методичних вказівок.

Підручник призначений для студентів, аспірантів, буде корисний для молодих викладачів, які ведуть курс історії держави і права, а також для викладачів суміжних дисциплін.