Зміст Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Posted in Хозяйственное право - Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

Вступ

 

 

Розділ 1  Правове регулювання торговельної діяльності


1.1. Поняття та види торгівлі. Джерела правового регулювання торговельної діяльності

1.2. Поняття товару та особливості правового режиму його окремих видів

1.3. Організаційно-правові форми торгівлі

1.4.Ліцензування торговельної діяльності

1.5. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок

1.6. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення 

1.7. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами 

 

 

Розділ 2 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


2.1. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання

2.2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

2.3.  Право країни, що визначає права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного контракту

2.4.  Платіжні умови та джерела їх правового регулювання

2.5.  Базисні умови поставок та правова природа ІНКОТЕРМС

2.6. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

2.7.  Посередницькі та інші договори, що сприяють збуту товарів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

2.8.  Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні угоди

2.9. Договори перевезення вантажівта пасажирів у зовнішньоекономічній діяльності 

2.10.  Поняття міжнародного комерційного арбітражу та його різновидів. Правова регламентація його діяльності та порядок розгляду спорів

2.11. Арбітражна угода та її різновиди. Структура арбітражного застереження 

2.12.  Виконання іноземних арбітражних рішень

2.13. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Розділ З  Правове регулювання ринку фінансових послуг України


3.1.  Поняття ринку фінансових послуг України. Види фінансових установ

3.2. Форми та засоби державного регулювання ринків фінансових послуг

3.3.  Компетенція спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг

3.4. Поняття банківської системи України, її структура

3.4.1.Правовий статус Національного банку України та його функції. Форми регулювання банківської діяльності і надзору НБУ

3.4.2. Система банківських операцій

3.4.2.1. Правові основи безготівкових операцій у народному господарстві 

3.4.2.2. Банківські рахунки

3.4.2.3. Розрахунково-касові операції банків. Поняття та правове регулювання касових операцій 

3.4.2.4. Кредитні операції банків. Види банківського кредиту 

3.4.2.5. Депозитні операції банків

3.5. Поняття та нормативно-правове підґрунтя функціонування ринку цінних паперів

3.5.1. Види цінних паперів

3.5.2. Державне регулювання ринку цінних паперів

3.6.  Страхова діяльність як вид господарської діяльності. Форми страхування 

3.6.1. Правовий статус страховика. Поняття перестрахування. Посередницька діяльність у сфері страхування

3.6.2.  Поняття страхового ризику, страхового випадку, страхової суми 

3.6.3. Правові особливості договорів страхування. Таємниця страхування 

3.6.4.  Правові форми забезпечення платоспроможності страховиків 

3.6.5.Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні


 

Розділ 4  Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні


4.1.  Поняття інвестиційної діяльності. Поняття та види інвестицій. Джерела правового регулювання інвестування

4.2.  Суб'єкти інвестиційної діяльності: загальна характеристика. Поділ інвестиційних відносин на договірні та бездоговірні

4.3.  Інвестиційна діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями. Інвестування резидентами України за межами України 

4.4.  Захист інвестиції. Державна підтримка інвесторів. Правові режими інвестиційної діяльності

4.5.  Поняття спільного інвестування та його інститутів

4.5.1.  Компанія з управління активами

4.5.2.  Корпоративний інвестиційний фонд: організаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності 

4.5.3. Пайовий інвестиційний фонд: організаційно-правова форма, порядок управління, специфіка діяльності 

4.5.4.  Особливості емісії та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування


 

Розділ 5   Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні


5.1.  Поняття інноваційної діяльності та нормативно-правове підґрунтя її здійснення

5.2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності

5.3. Правовий режим інноваційного проекту

5.4. Договірно-правове забезпечення інноваційної діяльності 

5.5. Технопарки як форма інноваційної діяльності

5.6. Зміст державного регулювання інноваційної діяльності