Зміст (Конкурентне право (Удалов Т.Г.)

Posted in Хозяйственное право - Конкурентне право (Удалов Т.Г.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

Передмова

Глава 1. Поняття, система та завдання конкурентного права
§ 1. Поняття та зміст конкурентного права
§ 2. Принципи конкурентного права
§ 3. Конкурентне право як наука та навчальна дисципліна

Глава 2. Загальні аспекти конкуренції і монополії. Законодавство про захист економічної конкуренції
§ 1. Конкуренція
§ 2. Монополізм та монополії
§ 3. Регулювання конкуренції як діяльність держави
§ 4. Законодавство про захист економічної конкуренції
§ 5. Загальна характеристика Закону України “Про захист економічної конкуренції”

Глава 3. Регулювання монополій
§ 1. Загальні аспекти регулювання монополій
§ 2. Демонополізація економіки
§ 3. Природні монополії
§ 4. Ціноутворення в умовах ринку

Глава 4. Ринок та його дослідження
§ 1. Сутність ринку
§ 2. Аналіз ринку
§ 3. Визначення ринкової влади, оцінка стану конкурентного середовища на ринку і висновки стосовно доцільності запровадження заходів, спрямованих на захист та розвиток конкуренції

Глава 5. Держава як інститут, що забезпечує захист та розвиток конкуренції
§ 1. Органи, які забезпечують захист та розвиток конкуренції в Україні. Загальні засади діяльності Антимонопольного комітету України
§ 2. Структура, компетенція і організація діяльності органів Антимонопольного комітету України
§ 3. Система органів Антимонопольного комітету України
§ 4. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України
§ 5. Завдання, компетенція, повноваження та організаційні засади діяльності територіального відділення Антимонопольного комітету України
§ 6. Проведення органами Антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції
§ 7. Міждержавний орган з антимонопольної політики країн СНД

Глава 6. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 1. Сутність та склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 2. Особи, які беруть участь у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Докази і доказування у справі
§ 3. Компетенція органів Антимонопольного комітету, щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
§ 4. Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 5. Перевірка, перегляд та оскарження рішень органів Антимонопольного комітету у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зміна, скасування та визнання рішень недійсними

Глава 7. Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції
§ 1. Загальна характеристика основних порушень законодавства про захист економічної конкуренції
§ 2. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання
§ 3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
§ 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю
§ 5. Господарська діяльність органів виконавчої влади як чинник, що призводить до вчинення ними антиконкурентних дій

Глава 8. Недобросовісна конкуренція
§ 1. Загальні засади поняття недобросовісна конкуренція
§ 2. Отримання переваг над конкурентом за рахунок його інтелектуальної діяльності та ділової репутації
§ 3. Дезорганізація виробничого процесу конкурента, створення перешкод та досягнення неправомірних переваг у конкуренції
§ 4. Збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
§ 5. Можливі шляхи захисту від недобросовісної конкуренції та санкції за її вчинення

Глава 9. Узгоджені дії суб’єктів господарювання
§ 1. Сутність узгоджених дій
§ 2. Узгоджені дії, що не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України
§ 3. Загальні засади щодо одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій
§ 4. Заява про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання та її подання
§ 5. Порядок розгляду заяви. Попередні висновки щодо кваліфікації дій
§ 6. Відповідальність за вчинення узгоджених дій без дозволу органів Антимонопольного комітету України

Глава 10. Державний контроль за процесами створення, ліквідації та реорганізації суб’єктів господарювання, придбання, передачі в оренду майна (економічна концентрація)
§ 1. Сутність економічної концентрації
§ 2. Економічна концентрація в Україні
§ 3. Глобалізація економіки

Глава 11. Захист національних товаровиробників від несприятливої іноземної конкуренції
§ 1. Застосування спеціальних захисних заходів
§ 2. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту
§ 3. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту

Глава 12. Відповідальність за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 1. Загальні засади відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 2. Відповідальність згідно з законодавством про захист економічної конкуренції
§ 3. Відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення
§ 4. Відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України