Зміст

Posted in Хозяйственное право - Гайворонський, Жушман Господарське право України

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

Розділ І. Основні правові засади господарської діяльності

 

Глава 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні

§ 1. Господарські відносини — предмет господарського права

§ 2. Метод господарського права

§ 3. Система господарського права

§ 4. Форми господарського права

 

Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльності

§ 1. Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики

§ 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

§ 3. Засоби державного регулювання господарських відносин

§ 4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини

§ 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

§ 6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

§ 7. Державна регуляторна політика у сфері господарювання

 

Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность

§ 1. Підприємництво як вид господарської діяльності

§ 2. Державна підтримка підприємництва

§ 3. Некомерційна господарська діяльність

 

Розділ ІІ. Суб'єкти господарювання

 

Глава 4. Законодавче визначення суб'єктів господарювання, порядку їх утворення та реєстрації

§ 1. Поняття суб'єкта господарювання. Правова регламентація утворення

§ 2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання

 

Глава 5. Види суб'єктів господарювання

§ 1. Підприємства. Їх організаційні форми

§ 2. Державні та комунальні підприємства

§ 3. Господарські товариства

§ 4. Підприємства колективної власності

§ 5. Приватні підприємства. Інші види підприємств

§ 6. Об'єднання підприємств

§ 7. Громадяни як суб'єкти господарювання

 

Глава 6. Припинення діяльності суб'єктів господарювання

§ 1. Способи припинення діяльності підприємств

§ 2. Державна реєстрація припинення діяльності суб'єктів господарювання

 

Розділ ІІІ. Майно як основа господарювання

 

Глава 7. Майнові права суб'єктів господарювання

§ 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

§ 2. Право власності та інші речові права суб'єктів господарювання

§ 3. Склад майна, що використовується у сфері господарювання

§ 4. Облік майна суб'єктів господарювання

§ 5. Особливості правового режиму державного та комунального майна

 

Глава 8. Правові засоби підвищення ефективності використання державного і комунального майна

§ 1. Оренда майна та лізинг

§ 2. Концесії

§ 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств

 

Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

§ 1. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

§ 2. Обов'язки суб'єктів господарювання — користувачів природних ресурсів

 

Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

§ 1 Об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання

§ 2. Правомочності суб'єктів господарювання щодо об'єктів права інтелектуальної власності

 

Глава 11. Цінні папери в господарській діяльності

§ 1. Цінні папери як особливий вид майна. Їх види

§ 2. Умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів

 

Глава 12. Корпоративні права

§ 1. Визначення та зміст корпоративних прав

§ 2. Виникнення та припинення корпоративних прав

§ 3. Правовий режим корпоративних прав держави

 

Розділ IV. Господарські зобов'язання

 

Глава 13. Загальні положення про господарські зобов'язання

§ 1. Поняття «господарське зобов'язання»

§ 2. Підстави виникнення господарських зобов'язань

§ 3. Види господарських зобов'язань

 

Глава 14. Господарські договори

§ 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання

§ 2. Види господарських договорів

§ 3. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням

§ 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів