Розділ 17. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності - 17.2. Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності

Posted in Авторское право - Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А.)

 

17.2. Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності


Держава Україна встановила багато правових форм стимулювання і заохочення інтелектуальної творчості. Як уже зазначалося, вони умовно поділяються на матеріальні і моральні. Але в більшості випадків ці форми державного стимулювання настільки переплітаються між собою, що інколи буває важко їх розрізнити. Наприклад, відзначення державними нагородами часто супроводжується певними матеріальними пільгами чи грошовою винагородою.
Чинне законодавство України вищі державні відзнаки поділяє на такі види: ордени, медалі, нагородна зброя, почесні звання України, Державні премії України, президентські відзнаки. Умовно ордени, медалі, нагородну зброю та почесні звання України можна віднести до моральних форм стимулювання і заохочення, а Державні премії — до матеріальних.
Державні нагороди України є найвищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Батьківщини, охороні конституційних прав і свобод людини, у державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною і її народом.
Відомо, що державними нагородами не в останню чергу відзначаються заслуги громадян України в розвитку науки, культури і техніки.
За здійснення визначного геройського вчинку або трудового подвигу громадянину України може бути присвоєно звання Героя України. Трудовий подвиг може бути здійснений і у сфері науки, мистецтва, науково-технічної діяльності тощо. Героями України стали, наприклад, Президент Національної академії наук України Б. Є. Патон та ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік В. В. Скопенко.
Герою України вручається орден “Золота Зірка” за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за трудовий подвиг.
За видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного.авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за благодійництво, за гуманістичну та громадську діяльність громадяни України, у тому числі науковці, митці, письменники, поети, видатні діячі у сфері науково-технічного прогресу можуть бути нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого І — V ступенів.
За видатні заслуги в науковій, соціально-культурній, державній, громадській та іншій суспільно-корисній діяльності діячі науки і техніки, культури і мистецтва можуть бути нагороджені орденом “За заслуги” І — III ступенів.Видатні діячі науки і техніки, культури і мистецтва жіночої статі можуть бути нагороджені орденом княгині Ольги І—III ступенів.
Другу групу державних нагород становлять почесні звання України. Видатним діячам у сфері інтелектуальної діяльності можуть бути присвоєні почесні звання України: “Народний артист України”, “Народний архітектор України”, “Народний художник України”. Крім цих почесних звань, законодавством України встановлені почесні звання: “Заслужений артист України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений винахідник України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений журналіст України”, “Заслужений майстер народної творчості України”, “Заслужений раціоналізатор України”, “Заслужений художник України”.
Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі економічної та соціально-культурної сфери не менше 10 років, мають високі трудові досягнення і професійну майстерність.
Усі почесні звання України є рівнозначними між собою, крім тих, що мають два ступені (“Народний артист України” і “Заслужений артист України”, “Народний архітектор України” і “Заслужений архітектор України”, “Народний художник України” і “Заслужений художник України”).
Присвоєння почесних звань, що мають ступені “Заслужений” і “Народний”, проводиться в такому порядку: почесне звання “Народний” може бути присвоєне, як правило, не раніше ніж через десять років після присвоєння почесного звання “Заслужений”.
Державні премії України. За найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства їх автори відзначаються найвищою Державною премією — Національною премією України імені Тараса Шевченка.


В Україні передбачена і спеціальна Державна премія в галузі науки і техніки. Зазначена Державна премія присуджується:

 

 

  • за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, технічних і природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки в світі;
  • за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;
  • за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;
  • за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

За створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузі містобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання, — присуджуються Державні премії України в галузі архітектури.
За видатні досягнення у сфері інтелектуальної діяльності Президент України нагороджує президентськими відзнаками відповідно до Конституції України.
Особи, нагороджені державними нагородами України, користуються пільгами в порядку, встановленому законодавством України.
Громадське стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності.
Сюди відносяться різноманітні форми громадського стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності, які здійснюються громадськими організаціями, товариствами, спілками тощо.
Спілки творчих працівників — спілки письменників, художників, композиторів тощо, театральні товариства, організації винахідників і раціоналізаторів та інші творчі об'єднання за рахунок своїх власних коштів активно стимулюють творчих працівників. Це можуть бути різноманітні форми — грошові премії, нагородження за результатами конкурсів, оглядів, нагрудні значки, нагородження почесними грамотами, дипломами тощо.