Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність - 1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Posted in Авторское право - Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А.)

 

1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Третю групу складають види творчості, які спрямовані на створення засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, якими є фірмове найменування, знаки для товарів і послуг і зазначення походження товарів. Цей вид творчості не можна назвати ні літературно-художнім, ні технічним. Зазначені засоби можуть наближатися до літературно-художньої або технічної творчості. Так, наприклад, зображувальні знаки для товарів і послуг інколи можуть бути об'єктами авторського права — вони можуть бути створені у вигляді малюнка (рисунка), графічного чи скульптурного зображення. Позначення для товарів і послуг може мати вигляд форми виробу, що наближає його до промислового зразка.
Отже, ця група видів творчості посідає проміжне місце між літературно-художньою і технічною творчістю. Зазначена творчість не відзначається високим творчим рівнем. Від неї, наприклад, не вимагається створення результату на рівні світової новизни. Новизна зазначених засобів обмежується територією держави, де вони зареєстровані. Всі засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг підлягають обов'язковій експертизі і державній реєстрації. Захищаються вони свідоцтвами, а не патентами. Строки правової охорони визначаються законом.
Спільною ознакою результатів цього виду творчості є їх призначення — індивідуалізувати учасників цивільного обороту (фірмові найменування), товарів і послуг (знаки для товарів і послуг і зазначення походження товарів). Особливістю цих засобів індивідуалізації є те, що не всі вони є об'єктами виключного права на використання. Право на використання зазначення походження товару може належати кільком особами одночасно і в рівній мірі, тобто це право не є виключним.
Спеціального закону для охорони фірмового найменування Україна поки що не має. Основні положення цієї охорони містяться лише в проекті Цивільного кодексу України.