Печать
PDF

Зміст

Posted in Аграрное право - В.З. Янчук Аграрне право України

 

Аграрне право України як навчальна дисципліна

Частина перша Загальна теорія аграрного права

Розділ І. Предмет і система аграрного права

§ 1. Поняття і предмет аграрного права

§ 2. Методи регулювання в аграрному праві

§ 3. Принципи аграрного права

§ 4. Система аграрного права

§ 5. Визначення аграрного права, його завдання та функції

Розділ II. Джерела аграрного права

§ 1. Поняття і види джерел аграрного права

§ 2. Конституція України і закони — основа аграрного права

§ 3. Підзаконні акти

§ 4. Внутрішньо-господарські нормативні акти .

§ 5. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України

Розділ III. Аграрні правовідносини

§ 1. Поняття і особливості аграрних правовідносин

§ 2. Розмежування аграрних правовідносин

§ 3. Види і структура внутрішніх правовідносин

§ 4. Структура внутрішніх правовідносин у державних сільськогосподарських підприємствах

§ 5. Правовідносини в аграрно-виробничих та інших агропромислових утвореннях

§ 6. Спільність галузей права і співвідношення аграрних та інших правовідносин

Розділ IV. Правосуб'єктність аграрних товаровиробників-підприємців

§ 1. Поняття і класифікація правосуб'єктності аграрних товаровиробників

§ 2. Правосуб'єктність колективних і кооперативних сільськогосподарських підприємств

§ 3. Правосуб'єктність акціонерних сільськогосподарських товариств

§ 4. Правосуб'єктність державних аграрних товаровиробників

§ 5. Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань

§ 6. Реорганізація, ліквідація і банкрутство суб'єктів аграрного підприємництва

Розділ V. Право членства громадян у сільськогосподарських підприємствах

кооперативного типу

§ 1. Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

§ 2. Права та обов'язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу .

§ 3. Підстави й порядок припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах

Розділ VI. Право засновництва і участі в аграрних корпоративних правовідносинах

§ 1. Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах

§ 2. Права та обов'язки учасників аграрних (сільськогосподарських) підприємств (товариств) корпоративного типу

§ 3. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах)

Розділ VII. Правове становище працівників державних сільськогосподарських підприємств

§ 1. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин

§ 2. Права та обов'язки сільськогосподарських працівників як членів виробничих підрозділів підприємств

§ 3. Особливість правового становища працівників міжгосподарських підприємств в аграрному секторі

Розділ VIII. Правове становище селянського (фермерського) господарства

§ 1. Поняття селянського (фермерського) господарства та його правові ознаки

§ 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства

§ 3. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві

§ 4. Майнові правовідносини селянського (фермерського) господарства

§ 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства

§ 6. Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з бюджетом, банківськими установами і страховими органами

§ 7. Припинення діяльності селянського (фермерського) господарства

Розділ IX. Правове становище приватного підсобного господарства

§ 1. Поняття приватного підсобного господарства

§ 2. Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві

§ 3. Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві

§ 4. Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства

Розділ X. Державно-правове регулювання сільського господарства

§ 1. Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства

§ 2. Органи державного управління сільським господарством та їхні повноваження

§ 3. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві

§ 4. Державно-економічне сприяння розвитку сільського господарства

§ 5. Правові методи регулювання сільського господарства

§ 6. Здійснення державно-правового регулювання сільського господарства

Частина друга Аграрні внутрішньогосподарські правовідносини

Розділ XI. Право власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 1. Поняття права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 2. Суб'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 3. Об'єкти права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 4. Зміст права власності колективного сільськогосподарського підприємства

§ 5. Правовий режим майна колективного сільськогосподарського підприємства

§ 6. Пайовий фонд майна членів сільськогосподарського підприємства та його правовий режим

§ 7. Охорона права власності колективного сільськогосподарського підприємства

Розділ XII. Правовий режим майна державних сільськогосподарських підприємств

§ 1. Державне сільськогосподарське підприємство як суб'єкт майнових прав

§ 2. Правовий режим основних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства

§ 3. Особливості приватизації державного майна радгоспів

Розділ XIII. Правові засади використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

§ 1. Організаційно-правове забезпечення використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

2. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в аграрному виробництві

§ 3. Права і обов'язки власників і користувачі земель та природокористувачів в аграрному виробництві

§ 4. Особливості права орендного землекористування в аграрному виробництві

§ 5. Відповідальність за порушення вимог ефективного використання земель та Інших природних ресурсів в аграрному виробництві

Розділ XIV. Право колективного самоврядування

§ 1. Поняття права колективного самоврядування

§ 2. Система органів управління в колективному сільськогосподарському підприємстві

§ 3. Повноваження найвищого органу управління

колективного сільгосппідприємства

§ 4. Повноваження правління колективного сільськогосподарського підприємства

§ 5. Повноваження голови, спеціалістів та інших керівників колективного сільськогосподарського підприємства

§ 6. Повноваження зборів працівників виробничого підрозділу та його ради

§ 7. Ревізійна комісія колективного сільськогосподарського підприємства та її повноваження

§ 8. Представницькі органи колективних сільськогосподарських підприємств